החל מיום ראשון ה- 8.5.22, חניון שינקין יעבור למתכונת "חניון אוטומטי".

בשבוע הראשון עדיין יהיה שומר במקום.