החל מיום שני ה-2.5.2022, תחנת בדיקות הקורונה של מד"א ברח' המעורר - נסגרה ואינה פועלת.