דלג לתוכן העמוד
תאריך התחלה
18/09/2023
תאריך סיום
21/09/2023
להגשת מועמדות: לחצו כאן

היחידה

האגף לשירותים חברתיים

 

תואר המשרה

עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול באזרחים ותיקים

 

היקף משרה

60% משרה (=23.4 ש"ש)

 

דירוג ומתח דרגות

עו"ס ללא רמה ניהולית

 

תיאור המשרה

טיפול מקצועי ישיר ועקיף באוכלוסייה המבוגרת בתחומי הרשות בהתאם למדיניות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והאגף לשירותים חברתיים

 

עיקרי התפקיד

 • טיפול מקצועי ישיר ועקיף באוכלוסייה המבוגרת בתחום הרשות לשם שיפור תפקודה האישי, המשפחתי והחברתי תוך יישום מדיניות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והאגף לשירותים חברתיים ברשות
 • איתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה והצגתם בפני הממונה
 • הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות, ניהול מעקב אחר התכניות הטיפוליות ודיווח לממונה בכתב ובעל-פה
 • פיתוח וקיום קשרים עם גופים ומסגרות בקהילה לצורך קידום שירותי האגף וטיפול באוכלוסיות היעד
 • מתן ייעוץ והפניה למוסדות ולשירותים רלוונטיים כנדרש ועריכת ביקורים במוסדות לשם הבטחת המשכיות הטיפול
 • השתתפות בועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונה
 • ביצוע מטלות ותפקידים נוספים ע"פ צרכי הרשות והנחיות הממונה

 

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

השכלה:

 • תואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית

 

דרישות מקצועיות:

 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ

 

כישורים אישיים

 • כושר עבודה בצוות ותוך שיתוף פעולה עם ממשקים מרובים
 • תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש
 • יושר ואמינות

 

כפיפות

מנהלת המחלקה לאזרחים ותיקים

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מירי לקסר, מנהלת המחלקה לאזרחים ותיקים (מס' טלפון: 03-5722385).

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 21.09.2023 בשעה 24:00.

וואטסאפ
אינסטגרם
טלגרם