דלג לתוכן העמוד
תאריך התחלה
03/09/2023
תאריך סיום
20/09/2023

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

עיריית גבעתיים ( להלן: "העירייה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם תדיראן טלקום שירותי תקשורת בישראל ( להלן: "החברה") לאספקת שירות תחזוקה וציוד קצה למרכזיית העירייה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 כספק יחיד.

בהתאם לחוות דעת מקצועית עולה, כי רק לחברה היכולת לספק את השירותים ומוצרים לעיריית גבעתיים.  

החברה אושרה כספק יחיד במסגרת ועדת המכרזים שנערכה ביום 3.9.2023 לתקופה של 3 שנים.

פניה לגופים מקבילים:

בטרם תאשר העירייה  התקשרות המשך עם החברה כספק יחיד מפרסמת זו את הכוונה להתקשר בדרך של פטור ממכרז עם החברה כספק יחיד.

גורם המתנגד להתקשרות ו/או אשר לטענתו ביכולתו לספק את השירות מתבקש לפנות לעופר נצר בדוא"ל: OfferN@givatayim.muni.il וזאת עד ליום: 20.9.2023 שעה 12:00. פניות מאוחרות למועד שצוין, לא יובאו לדיון.

 

וואטסאפ
אינסטגרם
טלגרם