הארכת הסכמים בתקופת נגיף הקורונה - לצפיה בפרוטוקול והחלטות לחצו כאן 

מכרזים חברות עירוניות

כללי

לא קיימים מכרזים פעילים של כללי.

דרושים

דרושים
שם המכרז סוג המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
גיוס מידי של פקחים ופקחיות חיצוני 07/03/2022

כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
112/2022 סגן/ית מנהל מחלקת מבני ציבור פומבי 30/06/2022 17/07/2022
113/2022 חשמלאי/ת מוסמך/ת או חשמלאי/ת ראשי/ת באגף תחבורה ופיתוח תשתיות פומבי 30/06/2022 17/07/2022
114/2022 אחראי/ת נושא באגף דוברות ותקשורת פומבי 30/06/2022 17/07/2022
115/2022 אחראי/ת נושא סייעי/ות חינוך מיוחד פומבי 30/06/2022 17/07/2022
108/2022 רכז/ת מועדון קהילתי לאזרחים ותיקים פומבי 30/06/2022 17/07/2022
109/2022 מנהל/ת תכנית נתיבים להורות פנימי 30/06/2022 17/07/2022
110/2022 מנהל/ת תחנה לטיפול משפחתי/שט"י פומבי 30/06/2022 17/07/2022
111/2022 מרכז/ת נושא המניעה וטיפול באלימות במשפחה פומבי 30/06/2022 17/07/2022
102/2022 מדריך/ת נוער במרכז קהילתי פומבי 30/06/2022 17/07/2022
103/2022 מנהל/ת התנדבות ומעורבות נוער רשותי פומבי 30/06/2022 17/07/2022
104/2022 ספרנ/ית בבית ספר פומבי 30/06/2022 17/07/2022
105/2022 לבורנט/ית מדעים בבית ספר פומבי 30/06/2022 17/07/2022
106/2022 עובד/ת קידום נוער פומבי 30/06/2022 17/07/2022
107/2022 מנהל/ת חשבונות בבית ספר פומבי 30/06/2022 17/07/2022
116/2022 סגן/ית מנהל/ת האגף לשירותים חברתיים פנימי 30/06/2022 17/07/2022
עובד/ת סוציאלי/ת מ"מ לטיפול באזרחים ותיקים חיצוני 30/06/2022 10/07/2022
עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול באוכלוסיות עם מוגבלויות חיצוני 30/06/2022 10/07/2022
אם בית במועדונית (משרה פטורה ממכרז) חיצוני 30/06/2022 17/07/2022
98/2022 מנהל/ת מחלקת קיימות ואיכות הסביבה פומבי 23/06/2022 10/07/2022
99/2022 מנהל/ת מחלקת החינוך העל-יסודי פומבי 23/06/2022 10/07/2022
100/2022 סגן/ית מנהל אגף שפ"ע בתחום התפעול פנימי 23/06/2022 10/07/2022
101/2022 סגן/ית מנהל אגף שפ"ע בתחום תיאום ובקרה פנימי 23/06/2022 10/07/2022
סייעים/ות משלבות/רפואיות חיצוני 01/11/2020

ועדת השלושה

ועדת השלושה
שם המכרז סוג המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
במסגרת מכרז מס' 37/2020 סימון כבישים 2022 פומבי 01/06/2022
הארכת הסכמים בתקופת נגיף הקורונה פומבי 28/10/2020

קבלנים

לא קיימים מכרזים פעילים של קבלנים.

מאגר יועצים

מאגר יועצים
שם המכרז סוג המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
הגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים פומבי 22/12/2021
הצטרפות למאגר ספקים מכרזי זוטא פומבי 06/12/2021
הצטרפות למאגר ספקים פומבי 06/12/2021

רכש ושירותים

רכש ושירותים
שם המכרז סוג המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
7/2022 הזמנה להציע הצעות לאפיון, אספקה הטמע הותחזוקת מערכת ניהול קשרי לקוחות פומבי 02/06/2022 10/07/2022

קול קורא

לא קיימים מכרזים פעילים של קול קורא .


עבור לארכיון המכרזים