פינוי אופניים נטושים מהמרחב הציבורי לקראת חגי תשרי


אגף שפ"ע בעיריית גבעתיים נערך למבצע רחב היקף של

ניקיון ושיפור העיר לקראת חגי תשרי, על מנת שתושבי העיר

ומבקריה, יקבלו את פני השנה החדשה בעיר נקייה ומטופחת.

 

בתאריך 15.09.2022 יחל במרחב הציבורי העירוני מבצע איסוף והחרמת אופניים.

יפונו ויילקחו אופניים במצב בלתי שמיש לרכיבה ואופניים במיקום המהווה הפרעה

וחסימה למעבר הולכי רגל או לתנועת כלי רכב.

 

על האופניים העזובות תודבק התראה לפינוי בתוך 14 יום.

אופניים שלא יפונו במועד המצוין בהתראה - יוחרמו!

 

הפינוי ייערך בהתאם לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 1984

ובהתאם לחוק עזר לגבעתיים (שימור רחובות) תשכ"ה 1965.

 

בקשה לאיתור והחזרת האופניים, ניתן לבצע באמצעות

פנייה למחלקת קיימות ואיכות סביבה בטלפון: 03-5722458

פינוי אופניים נטושים מהמרחב הציבורי לקראת חגי תשרי