קול קורא לאמנים ויוצרים תושבי העיר גבעתיים

החלה ההרשמה ל-"בתים פתוחים" 2022


להרשמה: לחצו כאן 

הגשת עבודות עד תאריך 10.7.2022

האומנים שישתתפו במסגרת "בתים פתוחים" ייבחרו על ידי ועדה עירונית, אשר תבחן את ההצעות שתוגשנה ותבחר את המשתתפים בהתאם לשיקול דעתה האומנותי הבלעדי.

על המציעים לשלוח תיק פרוטפוליו הכולל צילומי עבודות, גודלן, טכניקה.

בנוסף, על המציע לצרף תמונה מייצגת של יצירותיו ו וכן פירוט קצר בטקסט על יצירות אלו כדי שייכללו בפרסומי העמותה לאירוע. המציע מאשר בזאת את השימוש בתמונה הנבחרת כאמור ולא יעלה כל טענה ו/או דרישה ביחס לזכויות יוצרים ו/או כל טענה אחרת כלפי העמותה ו/או עיריית גבעתיים.

יש לציין האם הסטודיו או הבית הינם בבניין משותף והאם קיימת מעלית.

מובהר בזאת כי כל מציע יהא אחראי באופן בלעדי לכל נזק שייגרם לרכוש ו/או משתתף שיגיע לצפות במוצגים בבית הפתוח. העמותה ועיריית גבעתיים לא תהא אחראיות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או רכושם.

את החומרים יש לשלוח עד לתאריך 10.7.2022 לכל היאוחר למייל Netanelz@kehilatayim.org.il. יש לשמור עותק מהמייל שנשלח בידי השולח לתיעוד. פניות שיגיעו לאחר המועד לא יידונו.

קיום האירוע מותנה בכמות הנרשמים.

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לקיומו או אי קיום האירוע מותנה בכמות האמנים המשתתפים.

 

לפרטים נוספים: 

נתנאל יוסף זרגרי - המכון האמנותי "בית שניידרמן"

03-7318058, Netanelz@kehilatayim.org.il

קול קורא