תכנית להתחדשות עירונית – גבעת רמב"ם

 

אודות התכנית 

עיריית גבעתיים והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מקדמות תוכנית להתחדשות עירונית בשכונת גבעת רמב"ם. השכונה זוהתה בתכנית המתאר הכוללנית של גבעתיים כאזור התחדשות עירונית, ברובו במתכונת של התחדשות מגרשית ובחלקו על ידי מתחמי פינוי בינוי. התוכנית נערכה בידי צוות יועצים מקצועי בהובלת משרד קורין אדריכלים ובליווי אגפי העירייה.
גבעת רמב"ם היא שכונה בעלת זהות עירונית מובחנת וגבולות ברורים. במשך השנים התגבשה בשכונה קהילה בעלת זהות ייחודית ותחושת משפחתיות ואינטימיות. כחלק מהכנת התוכנית נעשה תהליך שיתוף ציבור נרחב, באמצעותו שוקפו עמדותיהם ותפישותיהם של התושבים כלפי סביבת המגורים שלהם בתכנון העתידי.

התוכנית מחלקת את השכונה לאזורי תכנון. בכל אזור קובעת התכנית הוראות וזכויות בנייה בהתאם לאופיו המיוחד. בלב השכונה התוכנית מציעה התחדשות מגרשית במסלול של חיזוק ועיבוי או במסלול של הריסה ובניה מחדש. במסלול זה ניתנת האפשרות לאיחוד של שתי חלקות. עבור אזור תכנון יש תוכנית מפורטת ומכוחה ניתן יהיה להוציא היתרי בניה. בשולי השכונה, לאורך גבולותיה – רחוב ויצמן, דרך השלום ודרך יצחק רבין, וסביב לכיכרות רמב"ם ויפה ירקוני (נגבה), התוכנית מציעה התחדשות במתכונת של מתחמי פינוי בינוי, ומגדירה את גבולות המתחמים ואת הכללים להתחדשות במתחמים האלו. עבור אזורי תכנון אלה התוכנית הינה מתארית ומימושם כרוך בהכנת תוכניות מפורטות. 
במסגרת התוכנית יתווספו שטחים עבור מבני ציבור, מסחר ותעסוקה, על יד הפרשה של שטחי קרקע לייעודים אלו ו/או בתחום מגרשי המגורים, בהתאם לצרכים הנדרשים להיקף האוכלוסייה החזוי בשכונה. כמו כן, מכילה התוכנית הוראות נרחבות לעניין שימור חופת העצים המאפיינת את השכונה והגדרת המרחב הציבורי באופן שישפר את הנגישות ויעודד הליכתיות.

גבולות התוכנית:
התוכנית חלה בתחום שכונת גבעת רמב"ם: בין רחוב ויצמן ממזרח, דרך השלום ממערב ובין דרך יצחק רבין מדרום לבית עלמין נחלת יצחק מצפון. 

סטטוס התוכנית:
התוכנית הופקדה על ידי הוועדה המחוזית בתאריך 27.08.2021
הליך הגשת ההתנגדויות הסתיים בתאריך ה-27.11.2021
טרם נקבע מועד לדיון בהתנגדויות.

אתר תכנון זמין של מינהל התכנון: מסמכי התכנית, החלטת הוועדה המחוזית מתאריך 21.09.2021 ועיון בהתנגדויות שהוגשו לתכנית- לחצו כאן 
החלטת הוועדה המקומית מתאריך ה-15.05.2019- לחצו כאן 
 

שיתוף ציבור

הליך השיתוף נשען על התפיסה כי התייעצות עם התושבים משפרת את התכנון באמצעות הבנה טובה יותר של התנאים הקיימים והלכי הרוח הרווחים בקרב הציבור.

מטרות שיתוף הציבור בגבעת רמב"ם:

 • ניהול תהליך התכנון בצורה שקופה ונגישה לתושבים.
 • הצפת נושאים משמעותיים עבור התושבים בפני צוות התכנון.
 • בירור עמדות התושבים ביחס לחלופות השונות של התחדשות מבני המגורים.
 • מתן הזדמנות לציבור ולבעלי עניין לקחת חלק ולהשפיע על סביבת החיים, אופייה ועתידה.
 • מיקוד הדיון הציבורי לתובנות אשר ניתן לתרגם למדיניות תכנון ישימה.

הליך השיתוף פנה למגוון של תושבים ובהם בעלי דירות ושוכרים, חדשים וותיקים, נשים וגברים ובעלי עניין שונים, על מנת לקבל תמונה מייצגת ככל האפשר. הליך השיתוף נעשה במספר כלים: התייעצות עם נבחרי הציבור בעירייה, מפגשים אישיים עם קבוצות מיקוד וסקר אינטרנטי עליו ענו כ-120 תושבים.

תוצרי התהליך הוטמעו בסקר המצב הקיים החברתי אשר הוכן עבור התכנית ותורגמו לפתרונות מעשיים אשר שולבו בתוצרי התכנון. 

טרם הדיון בוועדה המחוזית בהפקדת התכנית התקיים כנס הסברה מקוון על התכנית כפי שהובאה בפני הוועדה המחוזית ובו הוסבר בין השאר על הליך ההתנגדויות והמשך קידום התכנית.

מטרות שיתוף הציבור בגבעת רמב"ם

 • ניהול תהליך התכנון בצורה שקופה ונגישה לתושבי השכונה.
 • העלאת נושאים משמעותיים עבור תושבי העיר ונציגיהם בפני צוות התכנון.
 • בירור עמדות התושבים ביחס לחלופות השונות של התחדשות מבני המגורים. 

יעדים

 • מתן הזדמנות לציבור ולבעלי עניין לקחת חלק ולהשפיע על סביבת החיים ועל אופייה ועתידה של העיר.
 • יצירת מסגרת המבטיחה שקיפות בתהליך התכנון, אשר תאפשר ביטוי למגוון קולות, דעות ואינטרסים ותקדם הידברות והחלפת דעות בין הגורמים השונים, השותפים לתהליך.
 • מיקוד הדיון הציבורי לתובנות אשר ניתן לתרגם למדיניות תכנון ישימה.
 • איתור סוגיות ונקודות קונפליקט אפשריות, הדורשות ליבון ודיון מעמיק עם בעלי עניין שונים, לאורך תהליך התכנון. זאת לצורך מציאת המענה המיטבי ולצמצום התנגדויות אפשריות.

תוצרי התהליך

 • מסמך מרכז המציג את העמדות, השאיפות, הצרכים והרצונות של בעלי העניין השונים, לגבי האופי והאופן בו הם רואים את העיר, על שכונותיה והמרחב הציבורי, הפיזי, הכלכלי, והחברתי שבה
 • המלצות להטמעה בתכנון, בכל אחד מהנושאים בו יעסוק התהליך.

השיתוף בתכנית לגבעת רמב"ם נעשה במספר כלים. לצד התייעצות עם נבחרי הציבור בעירייה, נערכו מפגשים אישיים עם קבוצות מיקוד (לחצו לעיון בתיעוד המפגשים: כנס כללי, הורים וגיל שלישי), והופץ סקר אינטרנטי עליו ענו כ-120 תושבים (לחצו לתוצאות הסקר). תוצאות התהליך הוטמעו בסקר המצב הקיים החברתי (לחצו לדו"ח ולמצגת) אשר הוכן עבור גבעת רמב"ם ומתורגמות לפתרונות מעשיים אשר ישולבו בתוצרי התכנון (לחצו לסקר המצב הקיים של צוות התכנון).

אנחנו ממליצים להתעדכן באתר על התפתחות התהליך.

ניתן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני: shituframbam@gmail.com

קבצים להורדה: