מלגות לשנת הלימודים תשפ"ב

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה (ע"ר), בשיתוף מחלקת הצעירים בעיריית גבעתיים, מעניקים מלגות לרווחת סטודנטים תושבי העיר על סך 10,000 ₪, מתוך מטרה לסייע לצעירי העיר ברכישת השכלה גבוהה, לחבר את ציבור הסטודנטים לקבוצות אוכלוסייה שונות בעיר, לעודד צעירים חדשים להשתקע בעיר, ולתרום לביסוסה של קהילה מקומית איכותית וחזקה.

אנו רואים חשיבות רבה במעורבות של סטודנטים בחיי העיר - בתרומה לקהילה, בחיי הבילוי, התרבות והפנאי, ובאופנים נוספים של השתלבות ברקמת החיים השוקקת של העיר.

בשנה האחרונה ראינו את ההשפעה החיובית האדירה של הסטודנטים ושמחנו לראות שהמלגאים שלנו היוו גורם מוביל בעיר - במיוחד במהלך משבר הקורונה והאתגרים הייחודיים שניצבו בפנינו.

מאחלים לכם הצלחה רבה!

 

סיון גולדברג                                                                                              

סגן ראש עיריית גבעתיים

ויו"ר קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה

 

​רן קוניק ראש עיריית גבעתיים

   

המלגות מוענקות בשיתוף מפעל הפיס, תכנית פר"ח, וכן הודות לתרומה כספית של תושב גבעתיים, אביטל סהר, אשר ביקש להנציח את זכר הוריו, אסתר וישראל ז"ל, באמצעות מלגות לסטודנטים, המהווים משאב חשוב ומרכזי במרקם העירוני.

 

הגשת מועמדות למלגה לשנת הלימודים תשפ"ב, תתאפשר החל מ-15.8.2021

 
קריטריונים בסיסיים לקבלת מלגה
 • סטודנטים אזרחי ישראל מגיל 18 ומעלה.
 • תושבי גבעתיים- הרשומים בתעודת הזהות כתושבי גבעתיים.
 • במהלך שנת הלימודים האקדמית תשפ"ב, הסטודנטים ילמדו באחת מהמסגרות הבאות:
 • הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג (רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה, היא הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה), לימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט.
 • הסטודנטים ילמדו לקורסים המתוקצבים ומפוקחים על ידי האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, *למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תכנית השוברים".
 • הסטודנטים ילמדו בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים על ידי משרד התרבות והספורט.
 • הסטודנטים ילמדו בכיתות י"ג-י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך.
 • הסטודנטים ילמדו בסמינרים להוראה המפוקחים על ידי משרד החינוך.
 • הזכאות למסלולי תכנית פר"ח ולמסלולי מחלקת הנוער:
 • סטודנטים אשר ילמדו במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג (רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה, היא הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה), או לימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג, או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט, או תלמידי סמינרים חרדיים.
 • הסטודנטים לא מקבלים מלגה נוספת ממפעל הפיס בשנת 2022.
 • קבלת המלגה מותנית בביצוע פעילות חברתית בקהילה, בהיקף של 140 שעות במהלך שנת הלימודים תשפ"ב, במסגרת פרויקטים המופעלים על ידי העירייה, או על ידי גופים שותפים.
 • סטודנטים שאושרה בקשתם למלגה, מתבקשים להשתתף בטקס פתיחת שנה, יום עיון וטקס חלוקת המלגות, כתנאי לזכאותם ובמועד שייקבע על ידי קרן המלגות, במהלך שנת 2022 תשפ"ב.
הערות
 • מועמדים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה, יוכלו להגיש מועמדות בתנאי שיש להם יתרה של 20 נקודות זכות לפחות.
 • מועמדים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה, יוכלו להגיש מועמדות בתנאי שהם רשומים לשני קורסים סמסטריאליים לפחות, ובכפוף להמצאת טופס אישור על היקף הלימודים בסיום כל סמסטר.
 • זכאות סטודנטים למלגה כפופה לקבלת אישור לימודים תקף עבור סמסטר א' וסמסטר ב'.
 • עתודאים ותלמידי מכינות קדם אקדמאיות, אינם יכולים להגיש מועמדות למלגה הנ"ל.
 • סטודנטים שיימצאו זכאים למלגה, יתבקשו לדווח על שעות המלגה באפליקציה ייעודית.
 • במידה ופרטי חשבון הבנק של מלגאי/ת ישתנו במהלך השנה, עליו/עליה יהיה לעדכן את מחלקת הצעירים במייל, ולשלוח עם העדכון אישור ניהול חשבון בנק.
תיאור תהליך בחינת הבקשות למלגה

תחום המלגות העירוני מנוהל על ידי קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה (ע"ר).

תהליך בחינת הבקשות מתבצע על ידי מדור המלגות במחלקת הצעירים, בשיתוף רכזי המסלולים השונים, המוצעים לפעילות עבור הסטודנטים.

הקריטריון העיקרי לבחירה, הוא התאמה גורפת למסלול שאליו מוגשת הבקשה: מבחינת ניסיון מקצועי, מבחינת תחום לימודים (נוכחי או לימודי עבר), ומבחינת זמינות לפעילות – כל אלה בהתאם למסלול המדובר.

 
במקרה של מועמדים עם נתוני התאמה דומים

יובא בחשבון גם הרקע האישי / כלכלי של הסטודנט/ית, בהתאם למסמכים תומכים.

תינתן קדימות לסטודנטים שלא קיבלו מלגה מקרן המלגות בעבר.

תינתן עדיפות לסטודנטים שהינם תושבי גבעתיים לפחות שנה, במועד הגשת המועמדות.

 
לוח זמנים ומידע כללי

הגשת מועמדות למלגה לשנת הלימודים תשפ"ב, תתאפשר החל מ-15.8.2021 ועד 15.9.2021 בשעה 23:59.

הרישום למסלול פר"ח ייפתח בתחילת ספטמבר - לינק להגשת מועמדת יעודכן בעמוד זה עם פרסומו.

קרן המלגות אינה מתחייבת לאשר איזו מבין הבקשות, והיא שומרת על זכותה לקבוע את מספר הזוכים במלגה ו/או קריטריונים נוספים לעומדים בתנאי הסף; וכן את המשקל שיינתן לכל קריטריון.

כמו כן, יובהר כי אין כפל מלגות המוענקות מטעם קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה.

 

מספר המלגות מוגבל.

 

תשובות תימסרנה לכל הפונים באמצעות הדוא"ל בלבד. יש לוודא כי בעת ההגשה מולאו כל התנאים המפורטים וצורפו כל המסמכים הרלוונטיים. בקשה חסרה לא תידון כלל.

מסלולי המלגות
 • פעילות במסגרת תחום הצעירים 
 • פרויקט חיבו"ק - לסטודנטיות למקצועות הבריאות והרפואה​
 • סיוע בעמותת "עלגבע" - האגף לשירותים חברתיים ​
 • סיוע בשתי מסגרות אחה"צ המקדמות ילדים ונערות -האגף לשירותים חברתיים
 • סיוע בארגון והפעלה של פרויקטים ביחידה למשאבי קהילה - האגף לשירותים חברתיים
 • פעילות במסגרת מחלקת הנוער
 • פעילויות העשרה בבתי ספר יסודיים - במסגרת אגף החינוך
 • ​קידום תחום הקיימות במרחב העירוני וסיוע בהטמעת תרבות ירוקה
 • קידום צמיחת כלכלה מקומית וקשרי עסקים וקהילה - היחידה לקידום עסקים
 • מעורבות לקידום תחום הקהילה הגאה בעיר - במסגרת עמותת קהילתיים
 • ליווי בפעילויות שונות / חונכות אישית במסגרת המחלקה לקידום אנשים עם מוגבלות וצרכים מיוחדים
 • פעילות במסגרת הקונסרבטוריון העירוני
 • פעילות במסגרת יד לבנים
 • תוכנית פר"ח
פעילות במסגרת תחום הצעירים ​

מחלקת הצעירים מטרתה לתת מענה לתושבים בגילים 40-18 בעיר גבעתיים, ופועלת ליצירת קהילת צעירים פעילה ודומיננטית בעיר, מתוך הבנה שצעירי העיר הם חלק מרכזי מאוכלוסיית התושבים, ועל כן נדרשים למענה ייחודי.

המחלקה רואה בצעירי העיר שותפים מלאים לעשייה, ומעודדת השתתפות פעילה בעיצוב חיי הצעירים בעיר באשר, במגוון תחומים: השכלה, תרבות ופנאי, קריירה ומעורבות חברתית. 

מלגאי המחלקה ישתלבו בייזום, ארגון ותפעול השירותים, הפעילויות והאירועים המאורגנים במסגרת המחלקה ובכלל זה: הרצאות העשרה, סדנאות מקצועיות, אירועי תרבות ופנאי, הפעלת מרחב למידה/עבודה לסטודנטים וצעירים, מפגשים חברתיים, שירותי ייעוץ בתחום לימודים/ קריירה, פעילויות ופרויקטים למען הקהילה/ סביבה, אירועים המוניים, ועוד. 

הרשמה הסתיימה

פעילות במסגרת חיבו"ק (חיבור בריאות וקהילה) נשי - עמותת הקרן ע"ש רות ורובל

הפרויקט מחבר בין נשים קשישות, בודדות, תושבות גבעתיים, עם סטודנטיות למקצועות הבריאות והרפואה, במטרה להפיג את בדידותן תוך יצירת תוכן חוויתי המייצר קשר ושיח נשי-אישי. כמו כן, המפגשים יעסקו גם בקידום בריאות האישה ועזרה בקבלת מענים, לצרכים שיעלו תוך כדי הקשר (לדוגמה: בטחון תזונתי, מיצוי זכויות וכדומה).

במסגרת המלגה

 • במהלך השנה האקדמית ללימודים, ישובצו לכל מלגאית מספר קשישות לשיחות ומפגשים שבועיים שיתקיימו מקרוב ו/או מרחוק.
 • לפני תחילת הפעילות, תתבצע הדרכה ייעודית וייחודית לקבוצת מלגאיות התוכנית, לקבלת כלים לניהול מערכת יחסים עם הקשישות, הנגשת צרכים תוך דגש על מיומנויות רכות; ותכנים לקידום רווחת הבריאות והנפש.
 • הפרויקט יכלול גם יצירת קבוצה עירונית משותפת של הקשישות והסטודנטיות, שייפגשו אחת לתקופה לשיח מונחה משותף, ליצירת חיבור והפריה הדדית.
 • מאחר ומדובר בפרויקט ייחודי וחדשני המתמקד בנשים קשישות בודדות והקשר הרב דורי-מגדרי, יושם דגש על הגוונה וחיבור תרבותי, במטרה ליצור קהילתיות וחיבור נעים לתהליך המשותף

 

תנאי סף להגשת מועמדות

סטודנטית למקצועות הבריאות והרפואה

להרשמה לחצו כאן

 

פעילות במסגרת האגף לשירותים חברתיים

 

סיוע בעמותת "עלגבע"
 • עמותת "עלגבע" הינה עמותה עירונית שהוקמה במטרה לפתח לנהל ולהפעיל שירותים ומסגרות בקהילה למען תושבים עם צרכים מיוחדים.
 • סיוע בהתנהלות יומיומית ובעבודה השוטפת של העמותה.
 • שמירה על קשר שוטף עם העובדים בעמותה וסיוע על פי הצורך.
 
סיוע בשתי מסגרות אחה"צ המקדמות ילדים ונערות
 • סיוע לפעילות השוטפת של המסגרת, וסיוע לצוות הקבוע.
 • קיום פעילות חברתית והעשרה פרטניות וקבוצתית.
 • יצירת קשר אישי וחברי עם הילדים/נערות באמצעות שיחה, משחק ותחומי עניין משותפים. 
 • הפעילות בשעות אחה"צ בימים ובשעות קבועים.
 
סיוע בארגון והפעלה של פרויקטים ביחידה למשאבי קהילה
 • סיוע שוטף ליחידה למשאבי קהילה.
 • בניית פלטפורמה דיגיטלית לקשר עם מתנדבים ותושבים פעילים באמצעות קבוצות וואטסאפ ו/או קבוצת פייסבוק ועוד.
 • סיוע בפרסום והפקה של אירועים ופעילויות שוטפות - בתחום העבודה הקהילתית ותחום ההתנדבות.
 • ליווי פרויקטים קיימים וסיוע בהקמת פרויקטים חדשים.
 • גיוס תושבים לפעילות בתחום ההתנדבות.

במסלול זה ישנה עדיפות לסטודנטים/יות אשר זמינים באחד או יותר מהימים הבאים: ראשון, שני ורביעי. 
לשאלות ובירורים ניתן לפנות לתמי בן דוד עו"ס קהילתית - .03-5722565

הרשמה הסתיימה

 
פעילות במסגרת מחלקת הנוער

הדרכת בני ובנות נוער בשכבות ז'-י"ב בשני מסלולים מרכזיים

 • ליווי קבוצות התנדבות, בהן הנוער המתנדב במסגרת התוכנית למעורבות חברתית במשרד החינוך. בקבוצות אנו יוצרים ותורמים לקהילה במגוון תחומים, כגון אפייה, אח בוגר, מלאכי יום הולדת, חונכות ילדים וצרכים מיוחדים, "השפצת" ועוד.
 • הדרכת מרחבים פתוחים לנוער, בהם הקשר עם החניכים הוא עקיף יותר, והליווי נעשה באופן בלתי פורמאלי בעת הפעילות, בה בני ובנות הנוער מוזמנים לשהות במרכזי הנוערו ליהנות ממשחקי שולחן, קונסולות משחק, פינג פונג ועוד; לצד מפגש חברתי עם קבוצת השווים וכן עם דמויות חינוכיות משמעותיות.

הרשמה הסתיימה

 
פעילויות העשרה בבתי ספר יסודיים - במסגרת אגף החינוך

ביצוע פעילויות העשרה למיניהן בבית הספר "אמונים", בהתאם לצרכים ספציפיים ו/או בהתאם ליוזמות שתואמות את המסגרת הבית-ספרית.

 • פעילות במסגרת שעות הפעילות של בית הספר / הצהרון.
 • פעילויות הסטודנטים יהוו חלק ממערכת השעות הקבועה של בית הספר, כחלק מיום הלימודים.
 • פעילות הסטודנטים היא פעילות העשרה, ותהווה משאב נוסף התורם למוסד החינוכי.

עדיפות לבעלי רקע וניסיון בעבודה עם ילדים מתחומי הספורט אומנות.

הרשמה הסתיימה

קידום תחום הקיימות במרחב העירוני וסיוע בהטמעת תרבות ירוקה  

נושא כללי: הפקת קורס גינון קהילתי

נושא משנה: הקמת גינה קהילתית (ברחוב גלבוע 25)

 

תחומי העיסוק של המלגאי/ת
 • סיוע בפרסום הקורס לתושבים.
 • ניהול הרישום לקורס.
 • תיאומים ולוגיסטיקה.
 • ריכוז אדמיניסטרטיבי של הקורס של הקורס: יצירת קשר עם משתתפי הקורס, משלוח מצגות וחומרים אחרים, טיפול בשאלות וסוגיות מנהלתיות.
 • סיוע ליחידה הסביבתית ולמשתתפי הקורס בהכנת יום השיא – השקת גינה קהילתית חדשה.
 • ליווי הפעילים בגינה הקהילתית בעונת הגידול הראשונה: הצטרפות למפגשי הדרכה, סיוע בקשר מול גורמי עירייה.

הרשמה הסתיימה

פעילות במסגרת היחידה לקידום עסקים

 

המשימה

קידום צמיחת כלכלה מקומית וקשרי עסקים וקהילה

תיאור פעילות המלגאי/ת
 • סיוע ביצירת שיתופי פעולה בין עסקים-עירייה-תושבים.
 • סיוע בפיתוח סדנאות ומתן כלים לניהול עבור עסקים מקומיים.
 • סיוע בעבודה מבוססת נתונים אל מול העסקים המקומיים.

 

אופי פעילות

מספר שעות קבועות בשבוע, בתיאום אל מול הגורמים במחלקה. ממשקים אל מול גורמי עירייה שונים ועסקים מקומיים.

 

קריטריונים נוספים לקריטריונים שהצגתם כתנאי סף

אוריינטציה לעבודה עם נתונים, זיקה ועניין לכלכלה ועסקים מקומיים, יצירתיות ויוזמה לפרויקטים.

 

הרשמה הסתיימה

מעורבות לקידום תחום הקהילה הגאה בעיר – במסגרת עמותת קהילתיים

 

איתור צרכי הקהילה הגאה ובניית תכנית פעילויות ואירועים כמענה.

הפעילות כוללת

 • חברות במועצת הלהט"ב העירונית (התכנסות אחת לרבעון).
 • קשר עם חברי הקהילה הגאה בעיר, אוזן קשבת לצרכיהם וייצוגם בעירייה.
 • ייזום תכניות/אירועים/פעילויות והוצאתן לפועל.
 • קשר עם מנהלי בתי הספר והכנסת תכניות כמענה לצרכי הקהילה

הרשמה הסתיימה

פעילות במסגרת המחלקה לקידום אנשים עם מוגבלות וצרכים מיוחדים

"מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו...?"

אם התחום גורם לך לפרפרים של התרגשות בבטן ובלב, תמיד התעניינת ורצית לתרום ולהיתרם, אך לא ידעת בדיוק איך ומאיפה להתחיל?

זוהי הזדמנות אמיתית עבורך להיחשף, ללמוד איך, להכיר מקרוב ולהפוך להיות דמות משמעותית עבור ילדים, נוער ומבוגרים עם צרכים מיוחדים.

זוהי - ללא ספק(!!!) לא תהיה הפעם האחרונה שתעשה משהו בשביל מישהו...

פעילויות אפשריות במסגרת התפקיד (בהתאם לצורך וכן להתאמה של המלגאי/ית)
 • ליווי וסיוע בחוגים ייעודיים ומשותפים, סדנאות, מיזמים חברתיים, פעילויות קהילתיות.
 • חונכות אישית.

עדיפות תינתן לסטודנטים בעלי רקע וניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים: חינוך, חינוך מיוחד, חינוך בלתי פורמלי, עבודה סוציאלית, מדעי ההתנהגות.

במסלול זה יש צורך בזמינות באחד או יותר מהימים הבאים: א', ג', ה' אחה"צ

הרשמה הסתיימה

 
פעילות במסגרת הקונסרבטוריון העירוני

אחד מסמלי העיר גבעתיים הוא הקונסרבטוריון העירוני אשר הוקם בשנת 1954. מוסד זה נחשב לאחד מהמצוינים בארץ ומחוץ לה.

המשימה

לקחת חלק בהעמדת ההיסטוריה המפוארת של הקונסרבטוריון, לכדי ארכיון עשיר שיספר את סיפורו. 

פרופיל המלגאי/ת המבוקש/ת

 • זיקה למוסיקה וחינוך מוסיקלי, בשילוב עם רצון ללמד על ההיסטוריה.
 • לימוד על ההיסטוריה של המקום.
 • יצירת קשר עם בוגרי המוסד, מנהלי עבר ובעלי תפקידים.
 • ידע במחשב על מנת לאגור חומרים ותמונות מההיסטוריה של הקונסרבטוריון.
 • סקרנות בסיסית, מחשבה יצירתית וזיקה ליזמות.
 • תקשורת ויחסי אנוש טובים.
 • רקע של מוסיקה קלאסית - יתרון.
 • עדיפות לסטודנטים מתחום החינוך, חינוך מוסיקלי, היסטוריה וארכאות.

הפעילות במסלול זה תתבצע בימים שני ושלישי.

הרשמה הסתיימה

פעילות במסגרת בית יד לבנים

ביצוע של פרויקטי איסוף מידע ותיעוד, כמו גם סיוע בארגון פעילויות זיכרון והנצחה למיניהם, במסגרת בית יד לבנים בגבעתיים; אשר הוקם לזכרם והנצחתם של חללי מערכות ישראל, בני ובנות גבעתיים אשר נפלו במערכות ישראל ובעת מילוי תפקידם.

הרשמה הסתיימה

 

יש לכם/ן שאלות ובירורים?

 

אנו במחלקת הצעירים נשמח לתת מענה

בטלפון 03-9058909

בוואטסאפלחצו כאן

במייל tzeirim@givatayim.muni.il.

לשירותים, פעילויות ואירועים של מחלקת הצעירים, מוזמנים לעקוב

בפייסבוק "צעירים וצעירות גבעתיים"

באינסטגרם  tzeirim.gvt

מאחלים לכם הצלחה בלימודים ושנת פעילות מוצלחת!