המחלקה לטיפול באנשים עם צרכים מיוחדים ובבני משפחותיהם:

אוכלוסיית היעד של מחלקת מוגבלויות מטפלת באנשים עם צרכים מיוחדים מלידה ועד זקנה הנמצאים על רצף תפקודי נרחב בכל מעברי החיים. 

נושאים קשורים:

יצירת קשר

אורלי לביא
מנהלת המחלקה לפרט ומשפחה ומוגבלויות
שגית גל כהן
עו"ס מנהלת מרכז למשפחה