דלג לתוכן העמוד

עיריית גבעתיים מקצה לעמותות שונות נכסים ברחבי העיר ללא תמורה או בתמורה סמלית, כדי לאפשר לעמותות לקיים פעילויות שאינן למטרות רווח, לטובת החברה, הקהילה והתושב בתחומי החינוך, הספורט, התרבות, הרווחה והדת.
הקצאות נכסים / מקרקעין מבוצעות בהתחשב בצרכי העירייה ובכפוף למצאי העירוני בנכסים מתאימים. הנוהל העירוני להקצאת מקרקעין מפרט בהרחבה מי זכאי להקצאה ומה צריך לעשות בכדי לקבלה. אין בנוהל זה או בקביעותיו כדי לחייב את העירייה להעמיד נכסים לשימוש העמותות. 

מי יכול להגיש בקשה להקצאת מקרקעין?
להקצאת מקרקעין יכולה לפנות עמותה או גוף ציבורי העונה על כל התנאים הבאים:

  1. העמותה רשומה ברשם העמותות.
  2. לעמותה אישור ניהול תקין לפי רשויות המס.
  3. לעמותה דוחות כספיים מאושרים.
  4. מטרת העמותה להקים פעילות חברתית בעיר בתחומי הרווחה, חינוך, דת, ספורט או תרבות.
  5. לעמותה רישיון עסק בתוקף (כאשר נדרש רישיון עסק למטרת ההקצאה).

את תהליך להגשת הבקשה להקצאת מקרקעין ניתן לראות בנוהל הקצאות העירוני   

וואטסאפ
אינסטגרם
טלגרם