אנחנו במחלקת הילדים והנוער של עיריית גבעתיים מאמינים בשוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה.

בהתאם לגישה זו, המחלקה מעניקה מענה מקצועי לילדים ולבני נוער הנמצאים במעגלי סיכון, מלווה ותומכת בהם באמצעות בניית תוכניות טיפוליות.

אנו פועלים בשיתוף גורמים מקצועיים בקהילה תוך התייחסות לתופעות חברתיות המסכנות את בני הנוער ומגבשים תוכניות התערבות משותפות.

השירותים המקצועיים מסייעים לילדים ובני נוער להתפתח מבחינה אישית, להתקדם בלימודים ולפתח מיומנויות חברתיות. התוכניות נבנות בשיתוף עם הילד והוריו וגורמים רלוונטיים בקהילה.

המטרה המרכזית: בנית תכניות טיפוליות בשיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים בקהילה.

החזון

לאפשר לכל הילדים ובני הנוער סביבה מיטיבה ומוגנת וזאת על מנת  לממש את הפוטנציאל האישי .

מטרות

  • איתור מוקדם של בעיות ובדיקת צרכים בתוך הקהילה.
  • פיתוח תוכניות סיוע להורים, העשרת כישורי ההורות, הקניית ידע וכלים להתמודדות יעילה עם בעיות בגידול וחינוך ילדיהם.
  • פיתוח תוכניות ומענים לילדים בעלי קשיים תפקודיים.
  • לשמש משאב מקצועי לאנשי מקצוע מתחומי החינוך והבריאות בשירותים לילדים בסיכון ומצוקה.

שירותים ניתנים

עובד סוציאלי לחוק הנוער-טיפול והשגחה

עובדים סוציאליים לחוק הנוער ממונים משפטית ע"י שר הרווחה ובסמכותם לחקור ולפעול להגנת קטינים בסיכון גבוה מתוקף חוק הנוער טיפול והגחה (1960).

מתפקידם לספק הגנה לקטינים בסיכון גבוה בין אם באמצעות בניית חוזה טיפולי מחייב מתוך שאיפה לשיתוף פעולה עם ההורים או האחראים על הקטין,

ובין אם בשימוש בסמכויות המוקנות עפ"י החוק.

אוכלוסיית היעד:

  • קטינים בגיל 18 - 0 שעברו / עוברים פגיעה פיזית, רגשית ומינית והזנחה מצד משפחתם וקרוביהם או כל גורם פוגע אחר.
  •  קטינים אשר אין אחראי עליהם או שהאחראי עליהם אינו יכול או אינו מסוגל לטפל בהם או שהוא מזניח את הטיפול בהם.
  • קטינים שעברו עבירה אל גילם מתחת לגיל 12 (גיל האחריות הפלילית) ואינם מובאים לדין.

חובת דווח

על פי החוק למניעת התעללות בקטינים וחסרי ישע (חוק העונשין תיקון מס' 26 התש"ן 1989) קובע מפורשות כי פגיעה בקטינים דינה עבירה פלילית ומחייבת דיווח לפקידת סעד בשירותי הרווחה או למשטרה

רונן גולדברג
עו"ס לחוק הנוער

כרטיס ביקור