רן קוניק
ראש העירייה

אור-לי ניב
סגנית ראש העירייה

סיון גולדברג
סגן ראש העירייה

בני רייך
משנה לראש העיר

מושיק גולדשטיין
משנה ראש העירייה

טלי ארגמן
מ"מ וסגנית ראש העירייה

איתמר אביב
חבר מועצת העירייה

ויוי וולפסון
חברת מועצת העירייה

גלית לנדסהוט
חברת מועצת העירייה

קארין אינס
חברת מועצת העירייה

אביעד משנה
חבר מועצת העירייה

אופלטקה יזהר
חבר מועצת העירייה

איילה שני
חברת מועצת העירייה

אלי הולצמן
חבר מועצת העירייה

רוזגוביץ אלעד
חבר מועצת העירייה

רונן קפלן
חבר מועצת העירייה

יעקב שטרן
חבר מועצת העירייה