• כיתות לקויי למידה: א' שמעוני, ב' שמעוני, ג' גורדון, ד' בן גוריון.

  • כיתות רגשיות: ו' גורדון, ז' ברנר, ח' ברנר.

  • כיתות תקשורת: א'-ב' בורוכוב, ב'-ג' בורוכוב, א' אמונים, ב' אמנים, ג' אמונים, ו' אמונים.