המחלקה לטיפול באנשים עם צרכים מיוחדים ובבני משפחותיהם:

אוכלוסיית היעד של מחלקת מוגבלויות מטפלת באנשים עם צרכים מיוחדים מלידה ועד זקנה הנמצאים על רצף תפקודי נרחב בכל מעברי החיים. 

שירותים ניתנים

  • ליווי ותמיכה של משפחות לילדים ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים
  • הדרכה, תיווך וסיוע במיצוי הזכויות המוקנות ע"פ החוק.
  • הפנייה לעמותות ואגודות מתאימות ומיצוי שירותים מתאימים.
  • סיוע בסידור במעונות תקשורתיים/שיקומיים לפעוטות עד גיל 3 על פי קריטריונים של חוק מעונות יום שיקומיים..
  • סידור סייעות לפעוטות עד גיל 3 במעונות יום רגילים לילדים לפי הזכאות.
  • השמה במסגרת חוץ ביתית, ליווי ומעקב- הוסטל, מעון, דיור מוגן, דיור נתמך בקהילה.
  • הפנייה וליווי למרכזי תעסוקה מתאימים והפנייה לתעסוקה נתמכת.
  • עריכת תסקירים לבית משפט בעניין מינוי אפוטרופוס.
  • מעורבות עו"ס חוק חוסים למניעת סיכון של נכים חסרי ישע.
  • בדיקת צרכים העולים מהקהילה שירותים ומענים מתאימים.

נושאים קשורים:

יצירת קשר

אורלי לביא
מנהלת המחלקה לפרט ומשפחה ומוגבלויות
שגית גל כהן
עו"ס מנהלת מרכז למשפחה