שידור ישיבות מועצת העיר מס' 56 ,55 בתאריך 15.6.2022.