בעל עסק? כאן תוכל לקבל את כל המידע והטפסים שיאפשרו לך לקדם את העסק שלך,

להוציא רישיון עסק או לחדש אותו ולקבל הנחיות כיצד לפעול על פי החוקים הארציים והמקומיים של גבעתיים