פיקוח עירוני 

מחלקת הפיקוח והחניה מהווה  הזרוע המופקדת בעיריית גבעתיים על אכיפה ושמירת איכות החיים ברמה הנאותה ביותר, וזאת במסגרת חוקי העזר העירוניים והנחיות משרדי הממשלה.

המחלקה מחויבת לקיים תהליך שיפור מתמיד מתוך כוונה לספק את דרישות וציפיות תושבי העיר לאיכות חיים, אחראית על עדכון ותיאום אגפי/מחלקות העירייה בטיפול במפגעים המתגלים/ מדווחים על ידי הפיקוח והמוקד העירוני; פיקוח על חניה

למניעת שיבוש התנועה בעיר, ומסייעת בארגון וסדר בכל אירוע עירוני מתוכנן או חריג לכל אגפי העירייה.

זאב טננבוים
פיקוח וחניה - מנהל מחלקה

לפניות בדואר אלקטרוני/טלפון למחלקה בנושא דוחות חניה:

רויטל חדד
דוחות חניה

תהילה סבג
דוחות חניה

בל כהן
דוחות חניה

לפניות בדואר אלקטרוני/טלפון למחלקה בנושא תוי חניה:

מיכל איצקוביץ
תוי חניה

עידית שי
תוי חניה

לפניות בפקס בנושא דוחות חניה ותוי חניה: 03-6722837