יצירת קשר

מאור יבלושניק
סמנכ"ל תכנון ותפעול
איילת משה
מזכירת סמנכ"ל תכנון ותפעול

נופר פייר
אחראית תיאום ובקרה

לירן אלמוג כהן
אחראי תיאום ובקרה