אנחנו מאמינים בעסקים המקומיים ורואים בהם מנוע צמיחה כלכלי לעיר גבעתיים כולה.

כדי לתת לבעלי העסקים את השירות הטוב ביותר, הקמנו גם את היחידה לקידום עסקים שפועלת

במרץ לטובת שיתופי פעולה נרחבים במישור הכלכלי והעירוני וקבענו חוקים ותקנות ברורים

בכל הקשור להצבת שילוט במרחב הציבור.