חוקי העזר העירוניים והתקנות נועדו לקבוע את הסדר במרחב הציבורי שבו פועלים גם בתי עסקים,

הנדרשים לשמור עליהן כדי למנוע אי נעימויות. להלן פירוט חוקי עזר, התקנות והנהלים