דוח חניה

לאחר הגשת הבקשה לביטול דו"ח החניה, הבקשה נבדקת ע"י התובעת העירונית-הסמכות החוקית היחידה לביטול דו"חות. 

עד לקבלת החלטת התובעת העירונית, כל ההליכים מוקפאים.  

שעות מענה טלפוני

03-5722346, 03-5722426, 03-5722425
יום א' - יום ה' 14:00-08:00
יום ב' 18:00-16:00

שעות קבלת קהל 

יום א' - יום ה' 14:00-08:00
יום ב' 18:00-16:00
כתובת: המעורר 11, גבעתיים 

לפניות בדואר אלקטרוני/טלפון למחלקה: 

רויטל חדד
דוחות חניה

תהילה סבג
דוחות חניה

בל כהן
דוחות חניה