גני עיכוב התפתחותי/שפתי: רותם, שקד, ערמון, שחף, סמדר, ארז.

גנים תקשורתיים: הגליל, נרקיס, הדס, פטל, יערה.