הגשת בקשה מקוונת לתו חניה

*תווי חנייה שיאושרו באמצעות הטופס המקוון, ישלחו לתושבים בדואר רשום והם יהיו פעילים ובתוקף מהרגע שקיבלתם אישור על כך בדוא"ל מאת מחלקת החניה. 

בקשה לתו חניה לתושבי גבעתיים על פי סעיף 4 (ג) לחוק עזר לגבעתיים (העמדת רכב וחנייתו), התש"ן-1990.

כל תושב גבעתיים בעל רכב שמשקלו הכולל עד 4 טון, אשר בספח לתעודת הזהות רשומה כתובתו בגבעתיים, זכאי לקבל תו חניה.

לאחר מילוי הטופס המקוון וצירוף המסמכים הנדרשים, התו ישלח אליכם הביתה באמצעות דואר ישראל, ללא כל עלות.

התו הוא אישי ואינו ניתן למסירה או העברה לאדם אחר.

לקבלת פרטים נוספים בנושא תוי חניה ניתן להתקשר בימי א-ה בין השעות 08:00-14:00

מיכל איצקוביץ

עידית שי

שעות מענה טלפוני/קבלת קהל

יום א' - יום ה' 14:00-08:00
יום ב' 18:00-16:00
כתובת: המעורר 11, גבעתיים 


קריטריונים לקבלת תו חניה

 •  ספח ותעודת זהות של בעל הרכב עם כתובת מגורים עדכנית בגבעתיים.
 •  רישיון רכב בתוקף, עם חותמת טסט בתוקף של משרד הרישוי.
 •  חשבון ארנונה על שם בעל הדירה או השוכר.
 •  חוזה שכירות בתוקף לשוכרים דירה בעיר.

חוזה שכירות חתום ע"י נציג/מיופה כח: 
כאשר מדובר בחוזה שכירות החתום ע"י מיופה כח (ובלבד כאשר שמו של בעל הנכס מייפה הכח מופיע על גבי חוזה השכירות) ניתן יהיה לאשר תו חניה עירוני, על בסיס החוזה, בצירוף נסח טאבו עדכני המאמת כי בעל הנכס מכח החוזה הוא בעליו של הנכס בפועל (עפ"י הנסח), ובנוסף יש לצרף תצהיר מטעם בעל הנכס המאשר כי החתום על החוזה אכן משמש כנציגו לצורך חתימה על החוזה וכי מבקש התו אכן מתגורר בנכס וזאת מכח חוזה השכירות האמור, על התצהיר להיות מאומת ע"י עורך דין.

שימו לב:
*שוכרי דירות בעלי תווי חניה מתבקשים לחדשו בהתאם לחוזה שכירות. 

את תו החנייה יש צורך לחדש בכל החלפת רכב, בין אם רכשתם רכב בעצמכם או הוחלף הרכב מטעם מקום העבודה ולו לזמן קצוב, בין אם מדובר ברכב חלופי ובין אם מדובר ברכב השכרה ו/או רכב גישור.

רכב פרטי

 • במידה ורישיון הרכב עדיין לא רשום על שם התושב, יש לצרף לרישיון הרכב: טופס העברת בעלות / הסכם רכישת רכב מחברה / הסכם ליסינג / חוזה השכרת רכב / הסכם מונית. 

רכב חברה

 • לצרף לרישיון הרכב מכתב עדכני מהחברה, בציון ח.פ. –  בנוסף אישור עם חותמת מעו"ד או רו"ח עם מספר רישיון  או קצין רכב של החברה על שימוש התושב ברכב הנ"ל. 

רכב צבאי

 • לצרף לרישיון הרכב מכתב עדכני חתום מקצין הרכב על שימוש התושב ברכב צבאי. 

רכב השייך לבן משפחה דרגה ראשונה (אב/אם, אח/אחות, בן/בת)

 • רכב השייך לבן משפחה דרגה ראשונה (אב/אם, אח/אחות, בן/בת)
 • התושב רשאי לקבל תו במידה ואין ברשותו רכב אחר
 • יש לצרף אישור עירייה עדכני לתאריך בקשת התו מעיר מגוריו של בעל הרכב, כי לרכב אין תו חניה באותה רשות.
 • יש לצרף גם תעודת זהות כולל ספח פתוח של בן המשפחה - בעל הרכב. 
 • יש לצרף רישיון נהיגה של מבקש התו.
 • יש להביא תצהיר עדכני לתאריך בקשת התו של בעל הרכב ומבקש התו חתום בפני עו"ד. כאשר מדובר בשוכר נכס המשתמש ברכב בבעלות קרוב משפחה מקרבה ראשונה - תוקף התצהיר יהיה עד לתום תקופת חוזה השכירות, או לחלופין למשך 3 חודשים מיום שנחתם התצהיר, לאחר תקופה זו יש לצרף תצהיר חדש ועדכני. במקרה של בעל נכס במשתמש ברכב של קרוב משפחה מקרבה ראשונה – תוקפו של התצהיר יהיה למשך תקופת תוקפו של תו החניה שהונפק- בעת חידושו של תו החניה יש לצרף תצהיר חדש ועדכני.
 • להדפסת הנוסח לחץ כאן (נוסח אחר לא יתקבל)  

תו חניה לבעלי רכבים שמשקלם העצמי מעל 4 טון (במתחם כורזין בלבד)

בעל רכב שמשקלו העצמי מעל 4 טון בבעלות פרטית

 • במידה והרישיון עדיין לא רשום על שם התושב, יש לצרף לרישיון: טופס העברת בעלות / הסכם רכישת רכב מחברה / הסכם ליסינג / חוזה השכרת רכב. 

בעל רכב שמשקלו העצמי מעל 4 טון בבעלות חברה 

 • לצרף לרישיון מכתב עדכני מהחברה, בציון ח.פ. –  בנוסף אישור עם חותמת מעו"ד או רו"ח עם מספר רישיון או קצין רכב של החברה על שימוש התושב ברכב הנ"ל.

כללי

 • בעלי עסקים שאינם תושבי העיר אינם זכאים לתו חניה לפי פסיקת בג"צ 441/97.
 • אוטובוס / מיניבוס אינו זכאי לקבל תו
 • תושב אשר מכר את רכבו או עזב את העיר גבעתיים, חייב להסיר את התו ולהחזירו.
 • תושב המבקש להחליף תו לרכב חדש, יחזיר את התו שהישן.

החל משנת 2000 מנהיגה עיריית גבעתיים חנייה מוסדרת (כחול לבן) בעיר לרווחת תושבי גבעתיים.

במהלך שנת 2015 חולקו מקומות החניה המוסדרת בעיר לחניה מועדפת וחניה רגילה בכחול לבן.

חניה מועדפת היא חניה המותרת רק לתושבי גבעתיים בעלי תו חניה עירוני בתוקף למן השעה 09:00 עד לשעה 17:00, דהיינו, בשעות אלו, כנגד מי שאינו בעל תו חניה עירוני בתוקף,

עלול להירשם דו"ח, גם אם שילם אגרת חניה (את אגרת החניה יוכל להשיב באמצעות בקשה למחלקת הפיקוח והחניה).

לנוחיותכם, מצ"ב טבלת מיפוי רחובות העיר, לפי חניה מועדפת וחניה בכחול לבן. 

שימו לב, כי הטבלה אמורה לשמש כעזר בלבד, ואינה מחליפה את חובתו של נהג, הקבועה בדין, לבחון את השלטים הרלבנטיים למקום החניה בו בחר לחנות. 

לצפיה בכללים וקריטריונים לקבלת מקום חנייה אישי לרכב נכה לחצו כאן