• מבקש הבקשה חייב להיות רשום כ"מחזיק" בנכס בספרי העירייה.
  • מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בתחום העיר גבעתיים. אם המבקש רשום במרשם האוכלוסין בתחום רשות מקומית אחרת, עליו להמציא אישור מאותה רשות שאינו מקבל הנחה בתחומה.
  • בקשה להנחה אינה מעכבת תשלום, אינה עוצרת הצמדה וריבית כחוק ואינה מעכבת הליכי אכיפה.
  • קיימת זכאות להנחות שונות , תינתן לזכאי להנחה, הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן.
  • זכאי להנחה המחזיק בשני נכסים או יותר, תינתן הנחה לנכס אחד בלבד.
  • מחזיק, שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים, תבוטל לו ההנחה.
  • טופס שאליו לא צורפו כל המסמכים הדרושים לא יבדק.

מי זכאי להנחה?

המידע המובא להלן הינו כללי ולנוחות המשתמש בלבד. הכללים המלאים והמחייבים למתן כל הנחה מופיעים בהוראות הדין הרלוונטיות כפי תוקפן מעת לעת

מס'
תיאור זכאות
שיעור ההנחה
מגבלת ההנחה
אישורים נדרשים
1
אזרח ותיק המקבל קצבה
25%
100 מ"ר
אישור ביטוח לאומי
2
אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה
100%
100 מ"ר
אישור ביטוח לאומי
3
מקבל גימלת סיעוד
70%
100 מ"ר
אישור ביטוח לאומי
4
אסיר ציון / בן משפחה של הרוג מלכות
66%
עד 70 מ"ר
אישור קבלת גמלה
5
אסיר ציון / בן משפחה של הרוג מלכות המקבל תגמול לפי מבחן הכנסה
100%
100 מ"ר
אישור קבלת גמלה
6
נכה רדיפות הנאצים (כולל קבלת גמלת נכות מהמדינות: גרמניה/הולנד/אוסטריה/בלגיה)
66%
עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
אישור קבלת גמלה
7
חסיד אומות העולם
66%
70 מ"ר
אישור ממשלתי
8
נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה
80%
100 מ"ר
אישור ביטוח לאומי
10
נכה (בעל נכות רפואית של 90% ומעלה)
40%
100 מ"ר
אישור ביטוח לאומי
11
נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה, אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור של 75% ומעלה
80%
100 מ"ר
אישור ביטוח לאומי
12
בעל תעודת עיוור
90%
100 מ"ר
תעודת עיוור
13
מקבלי גמלה לילד/ה נכה עד גיל 18(או מעל גיל 18 ובלבד שקיבל גמלה זו מתחת לגיל 18)
33%
100 מ"ר
אישור ביטוח לאומי
14
עולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי לגמלה מיוחדת או גמלת סיעוד לעולה
80%
 
אישור ביטוח לאומי
15
מקבל גמלת הבטחת הכנסה מלפני 1.1.03 ברצף
70%
100 מ"ר
אישור ביטוח לאומי
16
מקבל מזונות מביטוח לאומי מלפני 1.1.03 ברצף
70%
100 מ"ר
אישור ביטוח לאומי
17
עולה חדש במהלך 24 חודש מיום העלייה (לתקופה של שנה בלבד)
90%
100 מ"ר
תעודת עולה
18
אזרח עולה במהלך 24 חודש מיום שעלה (לתקופה של שנה בלבד)
90%
100 מ"ר
תעודת אזרח עולה
19
נכה צה"ל ומשפחות שכולות
66%
עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
אישור משרד הביטחון
20
נכה משטרה
66%
עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
אישור משרד לביטחון פנים
21
נכה בשירות בתי הסוהר
66%
עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
אישור משרד לביטחון פנים
22
נפגע פעולות איבה
66%
עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
אישור משרד הביטחון
23
חיילים בשירות חובה (עד ארבעה חודשים לאחר שחרורם)
100%
עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
אישור מקצין העיר צבא סדיר
24
מתנדבת בשירות הלאומי
100%
עד 70 מ"ר מעל 4 נפשות עד 90 מ"ר
אישור משרד הביטחון
25
פדוי שבי
20%
 
אישור זכאות לתשלום כפדוי שבי
26
איש צד"ל במהלך 36 חודש מיום העליה (לתקופה של שנה בלבד)
90%
100 מ"ר
אישור הכרה "זכאי שיקום" ממשרד הביטחון
 

 להגשת הבקשה להנחה לחצו כאן