אנו שמחים לבשר שרחוב בורוכוב נפתח לתנועה ולחניה. זהו חלקו הרביעי והאחרון של הרחוב.

תוך כחודש יושלמו עבודות הגינון, התאורה וריבוד הכביש מכיכר אלדמע ועד גולדשטיין בשכבת האספלט הסופית.

היום גם נסלל המשכו של שביל האופניים עד הסוף ובכך למעשה הושלם גם הוא.