בתוקף החל מ שני, 27.12

חינוך

ברשויות אדומות וכתומות

  • לא יתקיימו לימודים פרונטאליים בכיתות ז'-י"ב' בהן שיעור המחוסנים קטן מ- 70%, אלא בשטח פתוח או בלמידה מקוונת. 

ברשויות אדומות

• תחול מדיניות צמצום מגעים בכיתות א'-ו' ( תוך מתן עדיפות ללמידה פרונטאלית), אלא אם 70% מתלמידים בכיתה מחוסנים.

• תלמיד ייחשב מחוסן גם אם קיבל רק את מנת החיסון הראשונה, וזאת למשך 30 ימים מקבלת מנת החיסון הראשונה (בתוקף עד ה-09 בינואר 2023 ).

מסחר וקניונים 

• קניונים יפעלו במתכונת של תו סגול, על פי יחס תפוסה של 1:15 (אדם אחד בכל 15 מטרים).

• כניסה לחנויות ששטחן עולה על 100 מ"ר תתאפשר בכפוף להצגת תו ירוק. הן במתחמים פתוחים והן בקניונים ובמתחמי קניות סגורים. חובת התו הירוק תחול גם על העובדים בחנויות אלו.

• דוכני המזון בקניונים יתנו שירות ללקוחות בכפוף להצגת תו ירוק. וללא תתאפשר בהם ישיבה, אלא איסוף עצמאי בלבד.

• כניסה למסעדות הממוקמות בתוך קניון תתאפשר בכפוף להצגת תו הירוק. בהתאם למתכונת הנהוגה כיום במסעדות.

התו הירוק בקניונים ובמתחמי המסחר לא יחול על מקומות המספקים שירותים חיוניים: חנות למכירת מוצרי היגיינה (פארם) , חנות אופטיקה, חנות למכירת עזרים רפואיים, מרכול, מכולת או סופרמרקט. במקומות אלו תימשך המתכונת הנהוגה כיום (תו סגול ביחס תפוסה של 1:7) 

תקנות קורונה חדשות בתוקף החל מיום שני, 27.12