מפת מוקדי התחסנות

המפה מציגה את הנקודות שמפעיל משרד הבריאות.

נתוני המיקום התקבלו על ידי ספק החיסונים. מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות לא יישאו באחריות לשגיאות במידע,

או לנזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש מהשימוש במידע ו/או מתקלות טכניות העלולות לגרום לשיבוש בהעברת ועדכון הנתונים. 

למפה: לחצו כאן