דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
13/01/2022
תאריך סיום
30/01/2022

היחידה

מנהל החינוך הנוער והצעירים

 

תואר המשרה

סייע/ת פדגוגית 

 

היקף משרה 

40-100%

 

דירוג ומתח דרגות 

מנהלי 5-8

 

תיאור המשרה

סיוע בפעילות התפעולית והלימודית בכיתה, בהנחיית המורה ובכפוף להנחיות משרד החינוך.

 

עיקרי התפקיד

• מתן סיוע לימודי-חינוכי לתלמידים, ומילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות על-פי הנחיית המורה והנהלת ביה"ס.

• הגשת עזרה פיסית לילדים מוגבלים מבחינה מוטורית, ומבחינת תפקוד הטיפולים.

• ליווי התלמידים לטיפולים מקצועיים, וסיוע למטפלים ולמורים המקצועיים בזמן הטיפול.

• דאגה לסביבה נקיה, בטיחותית ונעדרת סכנות.

• סיוע בהתאם לצרכי בית הספר.

 

השכלה ודרישות התפקיד – תנאי סף

 

השכלה:

• 12 שנות לימוד.

• סיום בהצלחה קורס עזרה ראשונה 

 

דרישות התפקיד:

• היעדר הרשעה בגין עבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001

• ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ

 

הגבלת כשירות:

לפי סעיף 11 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969: 

עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי. 

העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה: 

• הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה 

• הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך

• הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים

 

כישורים אישיים

• יחסי אנוש מעולים.

• רגישות וסבלנות.

• יכולת הבנה וסיוע בלימודים.

 

 

כפיפות

מנהלת המח' לטיפול בפרט במנהל החינוך הנוער והצעירים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' טימור זכאי, מנהלת המחלקה לטיפול בפרט, טלפון 03-5722322.

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

 

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 30.01.2022 בשעה 24:00.

הגשת מעמדות: לחצו כאן