דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
02/01/2022
תאריך סיום
16/01/2022

היחידה

האגף לשיפור פני העיר 

 

תואר המשרה

עובד/ת אחזקה במחלקת חזות העיר (משרה פטורה ממכרז)

 

היקף משרה

100% (=42 ש"ש)

 

דירוג ומתח דרגות

4-6 בדירוג המנהלי 

 

תקן משרה

2 משרות לאיוש

 

תיאור המשרה

תחזוקת שטחי ציבור ברחבי הרשות בהתאם לתחום התמחותו והנחיות הממונה

 

עיקרי התפקיד

• תחזוקת תשתיות בתחום הרשות המקומית, ובכלל זה מענה לפניות בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות במרחב הציבורי על פי מידת דחיפותן והנחיות הממונה, תיקון תקלות וליקויים בתחום ההתמחות והתרעה בפני הממונה בדבר תקלות המצריכות התערבות גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לה

• אספקה והתקנה של ציוד במרחב הציבורי, לרבות התקנת ציוד נדרש בהתאם לתחום התמחותו, העברת ציוד בלתי תקין לתיקון ואספקת ציוד חלופי, אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה למרחב הציבורי ברשות, אחסון הציוד במקומות ייעודיים, ניהול רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע ועדכונו של הממונה וטיפול בהזמנות מול ספקים

• מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה

 

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

השכלה:

• עדיפות תינתן לבעלי/ות 12 שנות לימוד ומעלה

 

דרישות מקצועיות:

• עדיפות תינתן לבעלי/ות היכרות עם תכנות ה-Office (Word, Power Point, Excel, Outlook)

• עדיפות תינתן לבעלי/ות רישיון נהיגה בתוקף

 

כישורים אישיים:

• נכונות לעבודה מאומצת ועבודת שעות נוספות

• נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות וזמינות לטיפול בקריאות פתע במידת הצורך

 

כפיפות

מנהל עבודה

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר פיני אדרי, מנהל אגף שפ"ע (טל: 03-7317535).‏

 

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

 

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

 

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מועמדות למשרה יש להגיש לכתובת הדוא"ל: abn@Givatayim.muni.il  בצירוף קורות חיים והעתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה והניסיון עד ליום 06.01.2022 בשעה 24:00.