דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
30/12/2021
תאריך סיום
16/01/2022

היחידה

אגף שירותים חברתיים

 

תואר המשרה

מנהל/ת המחלקה לפיתוח שירותים בקהילה לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים 

 

היקף משרה

100% משרה (=42 ש"ש)

 

דירוג ומתח דרגות

דירוג חינוך, נוער, חברה וקהילה או 39-41 דירוג מח"ר (בהתאם להשכלת המועמד)

 

תיאור המשרה

תכנון ופיתוח מענים עירונים במגוון תחומי החיים- חינוך, חברה, קהילה, הנגשה ועוד

עבור אוכלוסיית צמי"ד (אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים), לצורך העשרתה ושילובה בפעילויות חינוך, פנאי ותרבות, בראיה כלל עירונית, בהתאם למדיניות העירייה ולהנחיות הממונה.

 

עיקרי התפקיד

• איסוף וריכוז מידע ונתונים על אוכלוסיית צמי"ד בעיר על מגזריה השונים, זיהוי ומיפוי צרכים חברתיים הקשורים לפעילות פנאי ותרבות לאוכלוסייה זו, לצורך תכנון הפעילות השוטפת;

• גיבוש מדיניות לפעילויות צמי"ד ותכנון עבודת המחלקה לטווחי זמן שונים, בהתאם למדיניות העירייה ובתיאום עם הממונה;

• ייזום, תכנון, ארגון והפעלה של מערכי שירותים בלתי פורמאליים לאוכלוסיית צמי"ד, לרבות פעילויות לפיתוח העשרתי במוקדים עירוניים ברחבי העיר; 

• הנחיה, ייעוץ, פיקוח ובקרה מקצועית ומנהלית על עובדי המחלקה בביצוע עבודתם, בהתאם לתכניות ותהליכי העבודה שהוגדרו;

• גיוס ואיגום משאבים, תוך פיתוח שותפויות מקצועיות עם גופים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים שונים;

• ייזום, פיתוח וקיום שותפויות וקשרים מקצועיים עם גורמים פנים וחוץ עירוניים שונים הקשורים לטיפול באוכלוסיית צמי"ד, ובכלל זה ארגונים וולונטריים, קרנות, מוסדות חינוך, ומרכזים קהילתיים;

• הכנת תכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות, הכוללות המלצות לדגשים ולפעילות בתחומי אחריות המחלקה, הצגתן בפני הממונה והנהלת העירייה, עדכון התכניות בהתאם לצרכים ולשינויים השוטפים וקיום בקרה על ביצוען; 

• הכנת הצעת התקציב השנתי של המחלקה, הצגתו בפני הממונה וניהול מעקב על ניצול התקציב המאושר במהלך השנה;

• ריכוז ועדות מקצועיות הקשורות לאוכלוסיית צמי"ד, לרבות הכנת סדר יום לדיונים ומעקב אחר ביצוע ההחלטות;

• ייצוג המחלקה והאגף בפני גופים חוץ עירוניים שונים בכל הקשור לתחומי אחריותו, בתיאום עם הממונה;

• מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה.

 

 

השכלה:

• בעל/ת תואר אקדמי ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך

או – בעל/ת תעודת הנדסאי/ת או טכנאי/ת הרשום/ה בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

או – בעל/ת תעודת סמיכות לרבנות לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או – בעל/ת אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות תהיינה בדיני שבת ודיני איסור והיתר)

 

דרישות מקצועיות:

• ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ

• היכרות עם תכנות ה-Office (Word, Excel, Power Point)

 

ניסיון:

• עבור בוגרי/ות תואר אקדמי או השכלה תורנית: ניסיון מקצועי של 4 שנים לכל הפחות בעבודה עם אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים.

עבור הנדסאי/ות רשום/ה: 5 שנות ניסיון מקצועי בתחומים המפורטים לעיל

עבור טכנאי/ת רשום/ה: 6 שנות ניסיון מקצועי בתחומים המפורטים לעיל

 

כישורים אישיים

• תודעת שירות ויחסי אנוש טובים

• ייצוגיות

• יכולת הובלה, הנעת תהליכים וראיה מערכתית

• כושר ארגון, תכנון, תיאום ופיקוח

• נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות

 

כפיפות

מנהלת האגף לשירותים חברתיים

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' זיוה גבאי, מנהלת האגף לשירותים חברתיים (מס' טלפון: 03-5722211).

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

 

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

 

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת מועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים והעתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה והניסיון עד ליום 16.1.2021 בשעה 24:00.

 

להגשת מועמדות: לחצו כאן