דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
16/12/2021
תאריך סיום
02/01/2022

היחידה

הועדה המקומית לתכנון ובניה

 

תואר המשרה

מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובניה

 

היקף משרה

100% משרה (=42 ש"ש)

 

דירוג ומתח דרגות

8-12 בדירוג המנהלי או 38-42 בדירוג המח"ר, בדירוג המהנדסים ובדירוג ההנדסאים והטכנאים 

תיאור המשרה

אכיפת דיני התכנון והבניה במרחב התכנון המקומי

 

עיקרי התפקיד

• פיקוח, איתור עבירות וייזום פעולות אכיפה

• הפעלת סמכויות אכיפה המוקנות בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – "חוק התכנון והבניה"), ובהתאם להנחיות מקצועיות

• חקירת עבירות תכנון ובניה

• ביצוע צווים

• מעקב, בקרה וביצוע פעולות נלוות, ובכלל זה עריכת דו"חות תקופתיים בדבר מצב עבירות הבניה במרחב התכנון וקיום פעולות אכיפה בועדה המקומית לתכנון ובניה בהתאם להנחיות הממונה והרשות לאכיפה במקרקעין, מעקב ממוחשב אחר פעולות האכיפה משלב האיתור ועד לשלב הביצוע, מעקב אחר קיום צווים מנהליים ושיפוטיים, הכנת והגשת חוות דעת מקצועיות והצגתן בישיבות ועדות שונות בתחומי האחריות בכפוף להנחיות הממונה, מתן המלצות לממונה בדבר סדרי עדיפויות ואופן הטיפול המתאים בעבירות במרחב התכנון והפעלת סמכויות בהתאם להנחיות מקצועיות של מנהל היחידה הארצית לאכיפה כהגדרתו בחוק התכנון והבניה

• מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה

 

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

השכלה:

• בעל/ת תואר אקדמי ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך

עדיפות תינתן לבעלי/ות תואר אקדמי ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית, אדריכלות, משפטים, גיאוגרפיה, לימודי הסביבה או תכנון עירוני ואזורי

או – בעל/ת תעודת הנדסאי/ת או טכנאי/ת הרשום/ה בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, באותם התחומים

או – בעל/ת תעודת סמיכות לרבנות לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או – בעל/ת אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות תהיינה בדיני שבת ודיני איסור והיתר)

או – הסמכה כמפקח/ת תכנון ובניה שניתנה לפני יום 25.10.2017 כמפורט בסעיף 17(ג) להוראות המעבר של תיקון 116 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

 

דרישות מקצועיות:

• השלמת תכנית הכשרה למפקחים בכירים לא יאוחר משנה וחצי ממועד המינוי לתפקיד

• ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ

• היכרות עם תכנות ה-Office (Word, Power Point, Excel, Outlook)

• היכרות עם מערכת מידע גיאוגרפית (GIS)

• רישיון נהיגה בתוקף

• היעדר רישום פלילי

 

כישורים אישיים

• בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה

• נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות

• יכולת עמידה בלחצים

• נכונות לעבודת שטח ולנסיעות מרובות

 

כפיפות

מנהל מחלקת פיקוח על הבניה

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר משה בן שושן, מנהל מחלקת פיקוח על הבניה (מס' טלפון: 03-5722419‏).

 

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

 

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

 

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 2.1.2022 בשעה 24:00.

להגשת מעמדות לחצו כאן