דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
16/12/2021
תאריך סיום
02/01/2022

היחידה

מנהל החינוך, הנוער והצעירים

 

תואר המשרה

מנהל/ת מחלקת החינוך היסודי

 

היקף משרה

100% משרה (=42 ש"ש)

 

דירוג ומתח דרגות

דירוג מנהלי מחלקות חינוך או דירוג חינוך, נוער, חברה וקהילה 

 

תיאור המשרה

הובלת וניהול מערך החינוך היסודי ברשות בהלימה עם הנחיות משרד החינוך ובהתאם למדיניות מִנהל החינוך, הנוער והצעירים

 

עיקרי התפקיד

• גיבוש מדיניות החינוך היסודי ברשות בהתאם למדיניות העירונית ומדיניות משרד החינוך, ובכלל זה גיבוש דרכי מעקב והערכה לעמידה ביעדים

• תכנון הפעילות השנתית של מערך החינוך היסודי וניהול תקציב היחידה הארגונית

• ניהול מערך בתי הספר היסודיים ברשות

• קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך

• ניהול תכניות ופרויקטים ייחודיים וחדשניים

• גיבוש והפעלת מערך החינוך המשלים בשיתוף עם מנהל מחלקת הנוער

• ניהול תהליך הרישום והשיבוץ של תלמידי החינוך היסודי

• גיבוש תכנית התפתחות האוכלוסייה ברשות בדגש על צרכי בינוי, שינוי אזורי רישום וכיוצא בזה

• ניהול מערך "בתי הספר של החופש הגדול", ובכלל זה גיוס, מיון ושיבוץ מדריכים במוסדות החינוך היסודי בחודשי הקיץ ובחופשות החג בתיאום עם צוות אגף משאבי אנוש וקיום מעקב ובקרה אחר נוכחות העובדים

• ניהול צוות עובדי המחלקה

• מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה

 

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

השכלה:

• בעל/ת תואר אקדמי ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך

או – בעל/ת תעודת הנדסאי/ת או טכנאי/ת הרשום/ה בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

או – בעל/ת תעודת סמיכות לרבנות לפי אישור הרבנות הראשית לישראל

או – בעל/ת אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות תהיינה בדיני שבת ודיני איסור והיתר)

• בעל/ת תעודת הוראה

• השלמת קורס להדרכת מנהלי מחלקות חינוך לא יאוחר משלוש שנים ממועד המינוי 

 

דרישות מקצועיות:

• ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ

• היכרות עם תכנות ה-Office (Outlook, Word, Excel, Power Point)

 

ניסיון:

• עבור בוגרי/ות תואר אקדמי או השכלה תורנית: 3 שנות ניסיון מקצועי ומעלה בתחום החינוך היסודי שנרכשו במהלך 5 השנים האחרונות

עבור הנדסאי/ות רשום/ה: 4 שנות ניסיון מקצועי ומעלה בתחום החינוך היסודי שנרכשו במהלך 6 השנים האחרונות

עבור טכנאי/ת רשום/ה: 5 שנות ניסיון מקצועי ומעלה בתחום החינוך היסודי שנרכשו במהלך 7 השנים האחרונות

• 3 שנות ניסיון ומעלה בניהול צוות עובדים המונה 5 עובדים לכל הפחות

 

הגבלת כשירות – עובד/ת חינוך מחויב/ת באישור העסקתו/ה כעובד/ת חינוך בכתב מהמנהל הכללי.  העובד/ת אינו/ה יכול/ה לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

• הורשע/ה בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה

• הורשע/ה בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד/ת ראוי/ה לשמש עובד/ת חינוך

• הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו/ה של העובד/ת משום השפעה מזיקה על תלמידים

• בגיר/ה שהורשע/ה בעבירת מין בהתאם להוראות

 

מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד 

• ראיה מערכתית

• כושר עבודה בצוות ותוך שיתוף פעולה עם ממשקים מרובים ברשות ומחוץ לה

 

כפיפות

ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' שרון פילוסוף, ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים (טל.: 03-5722261).

 

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

 

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

 

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 2.1.2022 בשעה 24:00.

להגשת מועמדות לחצו כאן