דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
09/06/2022
תאריך סיום
26/06/2022
להגשת מועמדות: לחצו כאן 

היחידה

הועדה המקומית לתכנון ובניה

 

תואר התפקיד

בודק/ת בקשות להיתרי בניה

 

היקף משרה

100% משרה (=42 ש"ש)

 

דירוג ומתח דרגות

37-41 בדירוג ההנדסאים והטכנאים או 38-42 בדירוג המהנדסים ובדירוג המח"ר

 

תיאור המשרה

בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בניה במרחב התכנון המקומי של הועדה המקומית בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ולתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות הממונה ומהנדס הועדה

 

עיקרי התפקיד

 • טיפול בבקשות להיתרי בניה ובדיקתן
 • קבלת קהל ומענה לפניות
 • מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים במידת הצורך
 • מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה

 

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

השכלה:

 • מהנדס/ת בניין או בעל/ת תואר אקדמי באדריכלות המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך

או – הנדסאי/ת אדריכלות או בניין

 • עדיפות תינתן לבוגרי/ות קורס לבודקי בקשות להיתר בניה.

 

דרישות מקצועיות:

 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ

 

ניסיון מקצועי:

 • עדיפות תינתן לבעלי/ות ניסיון קודם בתחום

 

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:

 • שליטה בחוק התכנון והבניה והתקנות שהותקנו מכוחו
 • היכרות עם תהליכי הבניה ומרכיבי הבניין
 • תודעת שירות גבוהה ונכונות לעבודה מול קהל

 

כפיפות

מנהלת מחלקת רישוי בניה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' לילך יעקבי, מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה (מס' טלפון: 03- 5722237).   

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.                                                                                                 

הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 26.6.2022 בשעה 24:00. 


בכפוף לתנאי הזכאות הקבועים בכל דין והסכם ולהמצאת המסמכים הדרושים.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כלל המועמדים/ות הכשירים/ות למשרה יידרשו/תידרשנה למבחני מיון בהתאם להוראת סעיף 9(ב) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), תש"ם-1979.