דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
02/06/2022
תאריך סיום
19/06/2022
להגשת מועמדות: לחצו כאן 

 

היחידה

הועדה המקומית לתכנון ובניה

 

תואר התפקיד

בודק/ת תכניות במנהל הנדסה

 

היקף משרה

100% משרה (=42 ש"ש)

 

מספר משרות לאיוש

2 משרות

 

דירוג ומתח דרגות

37-41 בדירוג ההנדסאים והטכנאים או 38-42 בדירוג המהנדסים ובדירוג המח"ר

 

תיאור המשרה

בדיקה וטיפול בתכניות מתאר מקומיות או תכניות מפורטות שהוגשו לועדה המקומית, בהתאם לחוק התכנון והבניה ולתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות הממונה ומהנדס העירייה

 

עיקרי התפקיד

 • בקרה וטיפול בתכניות
 • קבלת קהל ומענה לפניות
 • מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים
 • מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה

 

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

השכלה:

 • בעל/ת תואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך באחד או יותר מהתחומים המפורטים להלן: גיאוגרפיה, אדריכלות, הנדסה אזרחית או מדעי החברה עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי או תכנון ערים

או – הנדסאי/ת אדריכלות או בניין

 • עדיפות תינתן לבוגרי/ות קורס המיועד לעובדים בועדות המקומיות ו/או לבודקי תכניות.

 

דרישות מקצועיות:

 • עבור בעלי/ות תעודת הנדסאי/ת: רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים כהגדרתו בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג-2012
 • היכרות עם תכנות תיב"מ ו-Office
 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ

 

ניסיון מקצועי:

 • עדיפות תינתן לבעלי/ות ניסיון בעריכת תכניות בנין עיר (תב"ע) או בדיקתן במוסד תכנון

 

כישורים אישיים:

 • תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש
 • נכונות לעבודה מול קהל

 

כפיפות

ראש היחידה לתכנון מידע והשבחה

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר רונן משורר, ראש היחידה לתכנון מידע והשבחה (מס' טלפון: 03-5722239).

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 19.6.2022 בשעה 24:00. 


בכפוף לתנאי הזכאות הקבועים בכל דין והסכם ולהמצאת המסמכים הדרושים.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כלל המועמדים/ות הכשירים/ות למשרה יידרשו/תידרשנה למבחני מיון בהתאם להוראת סעיף 9(ב) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), תש"ם-1979.