דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
02/06/2022
תאריך סיום
26/06/2022

להגשת מועמדות: לחצו כאן 

היחידה

לשכה משפטית

 

תואר התפקיד

היועץ/ת המשפטי/ת לעירייה

 

היקף משרה

100% משרה (=42 ש"ש)

 

דירוג ומתח דרגות

א3–א5 בדירוג המשפטנים או העסקה באמצעות חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

 

תיאור המשרה

 • מתן ייעוץ משפטי לראש העירייה, מועצת הרשות, ועדותיה ועובדיה בכל תחומי העשייה של הרשות המקומית, מתן חוות דעת משפטיות, ייצוג הרשות המקומית בפני ערכאות משפטיות ואחרות וניהול המערך המשפטי של הרשות המקומית והועדה המקומית לתכנון ובניה

 

עיקרי התפקיד

 • מתן סיוע וייעוץ משפטי לגורמים שונים ברשות בהתאם לכללי המנהל התקין ולהוראות הדין, ובכלל זה חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו-1975
 • ייצוג הרשות בהליכים ונושאים משפטיים
 • עמידה בראש התביעה העירונית
 • ניהול השירות המשפטי ברשות המקומית
 • השתתפות בועדות מכוח הוראות הדין השונות
 • אחריות על קביעת הסדרי ניגוד עניינים לאורגני הרשות המקומית ובמסגרת הועדה לתכנון ובניה בהתאם לכללי ניגוד העניינים, הנחיות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים והוראות חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965
 • מתן חוות דעת בכתב לערכאות משפטיות ולמועצת הרשות המקומית בהתאם להוראות הדין
 • מטלות ומשימות נוספות בתחום הייעוץ המשפטי ככל שתידרשנה בהתאם לצרכי הרשות

 

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

השכלה:

 • בעל/ת תואר בוגר במשפטים

 

דרישות מקצועיות:

 • השלמת קורס הסמכה לתובעים מטעם המחלקה להנחיית תובעים מוסמכי היועץ המשפטי לממשלה (להלן – "המחלקה")
 • השלמת קורס הכשרה ליועצים משפטיים ברשויות המקומיות לא יאוחר משנתיים ממועד המינוי לתפקיד
 • רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין
 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ
 • היכרות עם תכנות ה-Office (Word, Power Point, Outlook, Excel) ותכנות מאגרי מידע משפטי

 

ניסיון:

 • ניסיון מקצועי של 7 שנים לכל הפחות בשניים או יותר מהתחומים המפורטים להלן: המשפט האזרחי, הפלילי, המנהלי, המוניציפאלי או דיני העבודה
 • עדיפות תינתן לבעלי/ות ניסיון בתחום המשפט המוניציפאלי
 • עדיפות תינתן לבעלי/ות ניסיון קודם בהופעות בבתי משפט
 • עדיפות תינתן לבעלי/ות ניסיון בן 3 שנים לכל הפחות בניהול והנחיית צוות עובדים מקצועי

 

רישום פלילי

 • חוות דעת היועץ המשפטי של משרד הפנים בדבר קיום הרשעה של המועמד/ת בעבירה שבשל אופייה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא/היא ראוי/ה לשמש בתפקיד תונח לפני ועדת המכרזים בהתאם להוראות סעיף 170(ב1)(1) לפקודת העיריות.

 

מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד

 • כתיבת וניסוח מסמכים, חוזים, מכרזים, נהלים, חוקי עזר וצווי ארנונה
 • ניהול הליכים בערכאות שיפוטיות או מעין שיפוטיות
 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות
 • תביעה כנציג/ת היועץ המשפטי לממשלה בהליכי אכיפה שונים

 

כפיפות

כפיפות מנהלית לראש הרשות

בהליכים פליליים ובהליכי אכיפה שונים י/תונחה היועץ/ת המשפטי/ת מקצועית על-ידי היועץ המשפטי לממשלה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר אסף אדרי, סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש (טל.: 03-5722230).

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 26.6.2022 בשעה 24:00.