דלג לתוכן העמוד
תאריך התחלה
12/05/2022
תאריך סיום
29/05/2022
להגשת מועמדות: לחצו כאן 

היחידה

מנהל הנדסה

 

תואר המשרה

מזכיר/ת אגף רישוי ופיקוח על הבניה

 

היקף משרה

100% (=42 ש"ש)

 

דירוג ומתח דרגות

7-10 בדירוג המנהלי או 37-40 בדירוג המח"ר

תיאור המשרה

ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת האגף, לפי הנחיות הממונה

 

עיקרי התפקיד

 • ניהול מסמכים, הקלדתם, סריקתם ותיוקם באופן המבטיח את זמינותם
 • טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני)
 • מתן מענה טלפוני ופרונטלי לפונים וניתוב שיחות
 • ניהול לוח זמנים ופגישות של הממונה
 • רישום פרוטוקול ישיבות על פי הנחיית הממונה, הפצתו לפי רשימת תפוצה מוגדרת וקיום מעקב כנדרש
 • ריכוז הטיפול האדמיניסטרטיבי בנושאים הנוגעים לעבודת האגף, ובכללם בקשות להיתר, טפסי 4 והיתרי בניה, ניהול סדר וארגון בתחום המבנים המסוכנים, התנהלות מול יועצים חיצוניים בעניין חשבוניות, עבודה מול ועדת ערר וביצוע מעקב אחר סדרי יום לדיונים בועדה המקומית וקבלת התנגדויות
 • מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה

 

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

השכלה:

 • 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה

 

דרישות מקצועיות:

 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ
 • היכרות עם תכנות ה-Office (Word, Power Point, Outlook, Excel)

 

כישורים אישיים

 • יכולת ארגון מידע וסדר
 • תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש

כפיפות

מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' לילך יעקבי, מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה (טל.: 03-5722237‏‏).

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 29.5.2022 בשעה 24:00.

בכפוף לתנאי הזכאות הקבועים בכל דין והסכם ולהמצאת המסמכים הדרושים.

וואטסאפ
אינסטגרם
טלגרם