דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
14/04/2022
תאריך סיום
01/05/2022
להגשת מועמדות: לחצו כאן 

היחידה

האגף לשירותים חברתיים

 

תואר המשרה

עובד/ת סוציאלי/ת לפי חוק הנוער (פקיד/ת סעד)

 

היקף משרה

85% משרה (33.5 ש"ש)

 

דירוג ומתח דרגות

יא'-ט' בדירוג העובדים הסוציאליים/ט'-ז בדירוג העובדים הסוציאליים

 

תיאור המשרה

טיפול מקצועי  בקטינים בסיכון

 

עיקרי התפקיד

 • איתור וטיפול בקטינים בסיכון
 • יצירת קשר, ליווי וטיפול באוכלוסיות היעד
 • קביעת סדר קדימויות להתערבות טיפולית
 • ליווי ומעקב אישי אחר המטופלים במהלך שילובם במסגרות שיקומיות אחרות
 • יצירת קשר עם שירותים ומוסדות עמם נמצאת אוכלוסיית היעד בקונפליקטים, דוגמת מוסדות חינוך, משטרה, צבא, משפחה וקציני מבחן
 • בניית תכניות אישיות וקבוצתיות תוך הצעת מודלים ופרויקטים חדשניים שיש בהם כדי להתמודד עם הבעיות הייחודיות לאוכלוסייה המדוברת
 • מעורבות בחיי הקהילה והשתתפות בוועדות שונות לשם יצירת גשר וקשר באמצעותם לקטינים בסיכון עם קהילתם
 • תיווך בין קטינים במצוקה למוסדות קיימים בקהילה שיש בהם כדי לתת מענה לשעות הפנאי בצורה חיובית
 • מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה

 

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

 

השכלה:

 • תואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית

 

דרישות מקצועיות:

 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
 • השלמת קורס הכשרה בנושא חוק נוער
 • מינוי שר הרווחה והשירותים החברתיים כעובד/ת סוציאלי/ת לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960
 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ

 

כישורים אישיים

 • יחסי אנוש טובים
 • כושר עבודה בצוות ותוך שיתוף פעולה עם ממשקים מרובים
 • יכולת עמידה בלחצים
 • נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות

 

כפיפות

 

מנהלת מחלקת ילד, נוער וצעירים במצבי סיכון

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' כרמית אבגר הלוי,  מנהלת מחלקת ילד, נוער וצעירים במצבי סיכון (מס' טלפון: 03-5722274).

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת מועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים והעתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה והניסיון עד ליום 1.5.2022 בשעה 24:00.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיון לועדת הבחינה את המועמדים/ות המתאימים/ות ביותר, לפי צרכיה.

מועמד/ת שטרם קיבלו מינוי משר הרווחה והשירותים החברתיים כעובד/ת סוציאלי/ת לפי חוק הנוער רשאים/ות להגיש מועמדות למכרז זה וישובצו במתח רמות יא'-ט' עד לקבלת המינוי