דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
14/04/2022
תאריך סיום
01/05/2022
להגשת מועמדות: לחצו כאן 

היחידה

אגף תחבורה ופיתוח תשתיות

 

תואר המשרה

חשמלאי/ת מוסמך/ת או חשמלאי/ת ראשי/ת באגף תחבורה ופיתוח תשתיות

 

היקף משרה

100% (=42 ש"ש)

 

דירוג ומתח דרגות

בעלי/ות תעודת חשמלאי/ת מוסמך/ת: 6-8 בדירוג המנהלי או 36-38 בדירוג ההנדסאים והטכנאים ובדירוג המהנדסים

בעלי/ות תעודת חשמלאי/ת ראשי/ת: 6-9 בדירוג המנהלי או 36-39 בדירוג ההנדסאים והטכנאים ובדירוג המהנדסים

 

תיאור המשרה

תחזוקת מערכות התאורה והחשמל בעיר בכפוף להוראות החוק והנחיות הממונה

 

עיקרי התפקיד

מבני ציבור:

 • תחזוקה שוטפת של מערכות החשמל במבני הרשות המקומית לפי תכנית יומית ושבועית בהתאם להנחיות הממונה
 • התקנת ציוד נדרש בהתאם להנחיות הממונה
 • טיפול ומענה לפניות מוקד בנושאי תחזוקה, תשתיות, ציוד חשמל, ליקויים ותקלות בטיחותיות בתחום החשמל במבנים ציבוריים ובמוס"ח בתחום הרשות המקומית ע"פ מידת דחיפותן והנחיות הממונה
 • סיוע לממונה בהכנת תכנית תחזוקת מערכות החשמל ובתיאום ופיקוח על עבודת קבלני אחזקת החשמל במבני ציבור

 

תאורת רחובות:

 • ביצוע עבודות תחזוקה שוטפת בתשתיות הרשות המקומית בהתאם להנחיות הממונה
 • טיפול ואיתור תקלות ברשת התאורה בהתאם להנחיות הממונה
 • ביצוע סיורים בלילות בהתאם לתכנית עבודה לצורך איתור תקלות במערכת החשמל
 • סיוע לממונה בתיאום ופיקוח על עבודת קבלני אחזקת החשמל במערכות תאורת רחובות, רמזורים, שילוט וכיוצא בזה
 • התראה בפני הממונה לגבי כל תקלה המצריכה התערבות של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לה
 • פיקוח ובקרה על עבודתם של קבלני החשמל או תאורת הרחובות בפרויקטים העירוניים ובמבנים הציבוריים (המבוצעים ע"י מחלקת גנים ונוף, חברת יעד, חח"י וכדומה)
 • מתן פתרונות לבעיות ותקלות העולות בשלבי ביצוע במסגרת הפרויקט
 • טיפול ראשוני במפגעים בעמודי תאורה וכבלי חשמל קרועים

 

אחר:

 • עבודה במקביל לחברת חשמל בכל הנוגע למתח גבוה, להזנות חדשות ולהזנות קיימות ולקריאות דחופות במקרה של סכנת חיים
 • ליווי אירועים עירוניים המצריכים חשמלאי צמוד באירוע
 • ליווי של בדיקות תקופתיות במוס"ח (בדיקות חשמל וקרינה) כנדרש בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך והוראות חוק החשמל, תשי"ד-1954
 • מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה

 

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

השכלה:

 • 12 שנות לימוד
 • בעל/ת תעודת חשמלאי/ת מוסמך/ת ומעלה

 

ניסיון:

 • שתי שנות ניסיון ומעלה כחשמלאי/ת מוסמך/ת או ראשי/ת

 

כישורים אישיים

 • עירנות ודריכות
 • כושר התמדה
 • מיומנות טכנית ותפיסה מכנית
 • נכונות לעבודה מונוטונית
 • נכונות לעבודה מאומצת, עבודת שטח ונסיעות מרובות
 • נכונות לביצוע כוננויות, לרבות עבודה בשעות בלתי שגרתיות ומעבר לשעות העבודה הרגילות

 

כפיפות

מנהל מחלקת חשמל ותאורת רחוב

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר נתנאל כהן, מנהל אגף תחבורה ופיתוח תשתיות (טל.: 03-5722579‏).

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 1.5.2022 בשעה 24:00.

בכפוף לתנאי הזכאות הקבועים בכל דין והסכם ולהמצאת המסמכים הדרושים.