דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
14/04/2022
תאריך סיום
01/05/2022
להגשת מועמדות: לחצו כאן 

היחידה

אגף תכנון

תואר התפקיד

רכז/ת תכניות בניין עיר

היקף משרה

100% משרה (=42 ש"ש)

דירוג ומתח דרגות

7-10 בדירוג המנהלי, 37-10 בדירוג המח"ר או 37-39 המהנדסים וההנדסאים והטכנאים

תיאור המשרה

 • ריכוז עבודת אגף התכנון, ובכלל זה קידום, מעקב ובקרה אחר תהליכי תב"ע עד מתן תוקף, הכנה לסדר יום לתכניות לצרכי רישום (תצ"ר) לקראת דיון בועדה וקיום מעקב עד לאישורן, סיוע אדמיניסטרטיבי לראש היחידה לתכנון מידע והשבחה וכן טיפול בפרויקטים שונים בתחום אחריות אגף התכנון בהתאם להוראות החוק והנחיות הממונה

עיקרי התפקיד

 • טיפול בפניות הציבור והעברתן לגורמים המקצועיים הרלוונטיים תוך קיום מעקב ווידוא מתן מענה הולם לגורם הפונה
 • בדיקת תנאי סף לבקשות המתקבלות לתהליכי תב"ע, תכניות לצרכי רישום (תצ"ר) ופרויקטים שונים בתחום התכנון טרם העברתן לטיפול בודקי התב"עות ועובדים נוספים בועדה המקומית לתכנון ובניה
 • קיום מעקב ובקרה אחר תהליכים כאמור המוגשים לפתחה של הרשות, לרבות עבודה מול הועדה המחוזית והמקומית, פרסומים ומעקב אחר לוחות זמנים בהתאם להוראות החוק
 • הפקת טפסים, ריכוז נתונים ועדכון ומעקב אחר חומרים המוגשים על-ידי גורמי חוץ ופנים לאגף התכנון
 • מתן שירותי מזכירות ואדמיניסטרציה בתחומי טיפולה של היחידה לתכנון, מידע והשבחה בהתאם להנחיות הממונה או מי מטעמו
 • מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

השכלה:

 • 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה

דרישות מקצועיות:

 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ
 • היכרות עם תכנות תיב"מ ו-Office (Word, Power Point, Excel)

ניסיון:

 • עדיפות תינתן לבעלי/ות ניסיון והיכרות עם עבודת הועדה המקומית לתכנון ובניה או יחידת ההנדסה ברשות המקומית

כישורים אישיים

 • תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש
 • ייצוגיות ונכונות לעבודה מול קהל
 • כושר ארגון ויוזמה

כפיפות

ראש היחידה לתכנון, מידע והשבחה או מי מטעמו

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר רונן משורר, ראש היחידה לתכנון, מידע והשבחה (מס' טלפון: 03-5722239).

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 1.5.2022 בשעה 24:00.

בכפוף לתנאי הזכאות הקבועים בכל דין והסכם ולהמצאת המסמכים הדרושים.