דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
31/03/2022
תאריך סיום
17/04/2022
שימו לב, מכרז זה הינו פנימי ומיועד לעובדי עיריית גבעתיים בלבד

היחידה

הנהלה

 

תואר המשרה

יועצת לקידום מעמד האישה

 

היקף משרה

התפקיד יבוצע בנוסף לתפקידה הנוכחי של העובדת ברשות (נדרשת זמינות בשעות אחר הצהריים והערב).

 

דירוג ומתח דרגות

9-11 בדירוג המנהלי, 39-41 בדירוג המח"ר, ההנדסאים והטכנאים, העיתונאים והמהנדסים או מתח הדרגות הצמוד לתפקידה הנוכחי של העובדת בתוספת דרגה אחת, לפי הגבוה[1]

 

תיאור המשרה

הנעת הליכים, ייזום, הפקה וביצוע פעילויות שונות בתחום הרשות המקומית, בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית ועובדיה, לקידום מעמד האישה והשוויון בין המינים, ביעור האפליה נגד נשים ומניעת אלימות נגד נשים

 

עיקרי התפקיד

 • קידום מעמד האישה והשוויון בין המינים ברשות, ביעור האפליה נגד נשים ומניעת אלימות נגד נשים
 • מעורבות בהתוויית המדיניות, פיקוח על המדיניות ועל הקצאת המשאבים לשם כך
 • בחינת השפעת החלטותיה של הרשות המקומית על השוויון בין המינים והגשת חוות דעת בנדון
 • איתור צרכים ואוכלוסיות ברשות המקומית כדי להכין תכניות מתאימות להם
 • הרחבה ושיפור של שירותים רלוונטיים
 • שיתוף פעולה עם אנשים וגופים הפועלים בתחום הרשות המקומית
 • איסוף מידע ונתונים בתחום מעמד האישה
 • טיפוח מודעות בתחומי הפעולה המפורטים לעיל באמצעות חינוך, הדרכה והסברה
 • ריכוז וקיום קשרי הגומלין בין מועצת הנשים לבין הרשות המקומית וראש הרשות
 • הגשת דו"ח פעילות שנתי לרשות לקידום מעמד האישה
 • השתתפות בישיבות מועצה וועדות רלוונטיות אשר שם תינתן ליועצת אפשרות להביע את עמדתה לפני כל החלטה הנוגעת לתחומי הפעולה של התפקיד
 • קידום תכניות מגדריות בגני ילדים ובתי ספר וקיום ממשקי עבודה עם רכזי מוסדות חינוך

 

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

השכלה:

 • תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או תואר אקדמי שהוא שווה ערך לתואר אקדמי בישראל מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוא מוסד מוכר במדינתו או תעודה המעידה על סיום לימודים אחרים המוכרים בישראל כשווי ערך לעניין דרגת שכר אקדמית

 

 

 

דרישות מקצועיות:

 • קיום הכשרה מקצועית ייעודית תוך שנתיים ממועד המינוי או במועד הראשון שבו נפתחת הכשרה כאמור, לפי המאוחר, בתיאום עם הרשות לקידום מעמד האישה[2]
 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ
 • היכרות עם תכנות ה-Office (Word, Power Point, Outlook, Excel)

 

ניסיון:

 • ניסיון מקצועי או מעשי מוכח של שלוש שנים בתפקיד ניהולי או ציבורי או בעיסוק בתחומים הנוגעים למעמד האישה

 

סייגים למינוי:

 • לא תמונה לתפקיד עובדת המועסקת במשרת אמון ו/או במשרה זמנית

 

מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד

 • ייצוגיות פנים וחוץ ארגונית והצגת תכנים אל מול גורמים בתוך הרשות וגופים מחוץ לרשות
 • יצירת שיתופי פעולה עם אנשים, גופים וארגונים הפועלים בתחום הרשות המקומית
 • מתן מענה לפניות ולבקשות אישיות של עובדות הרשות המקומית ונשים ברשות לפי צורך

 

כפיפות

ראש העירייה

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר אסף אדרי, סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש (מס' טלפון: 03-5722230).

                                                                                                                                      

מועמדת עם מוגבלות תהא זכאית להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

 

עדיפות תינתן למועמדת המשתייכת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמדת בעלת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

                                                                                                                             

הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמדת, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 17.4.2022 בשעה 24:00.

 

[1] ככל שהעובדת משתייכת לדירוג העובדים הסוציאליים או לדירוג חינוך, נוער, חברה וקהילה, תהא זכאית למתח רמות הגמול הצמוד לתפקידה הנוכחי בתוספת רמה אחת או לתוספת שקלית, בהתאמה. כל עדכון בתנאי שכרה של העובדת יבוצע בכפוף לתנאי הזכאות הקבועים בכל דין והסכם וכמפורט בהנחיות משרד הפנים המתפרסמות מעת לעת.

[2] למען הסר ספק מובהר בזאת כי ככל שבעלת התפקיד לא תעמוד בהצלחה בחובת השלמת הכשרה מקצועית כאמור, לא תהא זכאית לדרגה נוספת.