דלג לתוכן העמוד
תאריך התחלה
31/03/2022
תאריך סיום
01/05/2022

היחידה

מנהל הנדסה

 

תואר המשרה

מנהל/ת מחלקת מבנים מסוכנים

 

היקף משרה

100% משרה (=42 ש"ש)

 

דירוג ומתח דרגות

39-41 בדירוג המהנדסים או העסקה באמצעות חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

 

תיאור המשרה

הבטחת שמירה ואכיפת חוק התכנון והבניה באמצעות פיקוח על הבניה ברשות המקומית בהתאם לתכניות, היתרי בניה והוראות החוק וכן ניהול הטיפול במבנים מסוכנים ומבנים לשימור במרחב הרשות בכפוף להנחיות הממונה

 

עיקרי התפקיד

 • גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום המבנים המסוכנים ובתחום שימור המבנים, ובכלל זה ניהול תקציב היחידה, עריכת תכניות עבודה תקופתיות, ניהול צוות עובדי המחלקה ופיקוח ובקרה על עבודתם
 • ניהול פעולות הפיקוח ואכיפת חוקי התכנון והבניה בנוגע למבנים מסוכנים ומבנים לשימור, ובכלל זה איתור מבנים מסוכנים, פיקוח על בדיקות וביקורות בשטח וקיום מעקב אחר יישום הוראות החוק כנדרש
 • עריכת דו"חות וחוות דעת מקצועיות בתחום האחריות והופעה בערכאות שיפוטיות
 • חתימה על צווים לפי צורך, ובכלל זה צווי הריסה מכוח חוק העזר העירוני למבנים מסוכנים
 • קיום בקרה על פעולות איסוף מידע מהשטח למוסד התכנון וחקירת עבירות תכנון ובניה בתחום הטיפול עד גיבושו הסופי של תיק החקירה
 • מתן מענה לפניות הציבור ומתן מידע בתחום הטיפול במבנים מסוכנים ומבנים לשימור
 • השתתפות פעילה במכלול הנדסה בשעת חירום
 • מתן מענה לנושא השימור בתכניות מתאר, תב"עות ותיקים ברישוי
 • מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה

 

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

השכלה:

 • בעל/ת תואר אקדמי בהנדסה אזרחית ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך

 

ניסיון:

 • 4 שנות ניסיון מקצועי ומעלה בתחום הקונסטרוקציה מעבודה ברשות מקומית, חברה ציבורית או חברה פרטית
 • 2 שנות ניסיון ניהולי ומעלה בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה

 

דרישות מקצועיות:

 • רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958
 • רישיון מהנדס/ת במדור הנדסה אזרחית-מבנים כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • הכרת חוק התכנון והבניה על תקנותיו ותיקוניו
 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ
 • היכרות עם תכנות ה-Office

 

כישורים אישיים

 • כושר ארגון, תיאום ובקרה
 • קפדנות ודייקנות בביצוע
 • מיומנות טכנית ותפיסה מכנית
 • יכולת לעבוד באופן עצמאי ובצוות לצד גורמי פנים וחוץ
 • ייצוגיות, תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש
 • כושר ניהול משא ומתן וקבלת החלטות
 • סמכותיות, כושר מנהיגות ויכולת הובלה
 • נכונות לעבודת שטח ועבודה בשעות בלתי שגרתיות במידת הצורך

 

כפיפות

מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' לילך יעקבי, מנהלת אגף רישוי ופיקוח על הבניה (מס' טלפון: 03- 5722237).

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 1.5.2022 בשעה 24:00.

בכפוף לתנאי הזכאות הקבועים בכל דין והסכם ולהמצאת המסמכים הדרושים.

וואטסאפ
אינסטגרם
טלגרם