דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
31/03/2022
תאריך סיום
01/05/2022

היחידה

הועדה המקומית לתכנון ובניה

 

תואר המשרה

מפקח/ת רישוי בניה במנהל הנדסה

 

היקף משרה

100% משרה (=42 ש"ש)

 

מספר משרות לאיוש

2 משרות

 

דירוג ומתח דרגות

38-42 בדירוג המהנדסים או המח"ר או 37-41 בדירוג ההנדסאים והטכנאים

תיאור המשרה

פיקוח ובקרה במהלך ביצוע בניה או עבודה לפי היתר במרחב התכנון המקומי בהתאם להוראות החוק והנחיות הממונה

 

עיקרי התפקיד

 • קיום פיקוח, מעקב ובקרה על הבניה במרחב התכנון המקומי והתאמתה להיתרי הבניה ולתכניות החלות, ובכלל זה הגשת חוות דעת מקצועיות והצגתן בישיבות וועדות שונות, ביקורים באתרי בניה בכל שלב משלבי הרישוי והביצוע, טיפול בטפסים ואישורים הנדרשים לצורך התקדמות הבניה והפיתוח, ביצוע בדיקות יזומות בשטח בנושאים שונים בתחום התכנון והבניה בהתאם להנחיות הממונה, איסוף ועיבוד מידע מהשטח למוסד התכנון ומתן עדויות בערכאות שיפוטיות בנושאים הקשורים לתחומי האחריות
 • מתן שירות לבעלי עניין ולציבור התושבים בנושאי תכנון ובניה במהלך הביצוע, לרבות טיפול בתלונות הציבור באשר למפגעים שנוצרו במהלך ביצוע בניה או עבודה לפי היתר
 • מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה

 

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

השכלה:

 • בעל/ת תואר אקדמי בהנדסת בניין או אדריכלות ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך

או – הנדסאי/ת או טכנאי/ת בתחומי הנדסת הבניין או האדריכלות הרשום/ה בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

 

דרישות מקצועיות:

 • השלמת תכנית הכשרה למפקחי רישוי לא יאוחר משנתיים ממועד המינוי לתפקיד
 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ
 • היכרות עם תכנות ה-Office (Word, Power Point, Excel, Outlook)
 • רישיון נהיגה בתוקף
 • היעדר רישום פלילי

 

ניסיון:

 • עדיפות תינתן לבעלי/ות ניסיון קודם בתחום

 

כישורים אישיים

 • יכולת עמידה בלחצים
 • נכונות לעבודת שטח

 

כפיפות

מנהל מחלקת פיקוח על הבניה

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר משה בן שושן, מנהל מחלקת פיקוח על הבניה (מס' טלפון: 03-5722419/237‏).

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 1.5.2022 בשעה 24:00. 

בכפוף לתנאי הזכאות הקבועים בכל דין והסכם ולהמצאת המסמכים הדרושים.

מועמד/ת בעל/ת הסמכה קודמת כמפקח/ת תכנון ובניה י/תהא פטור/ה מחובת השלמת תכנית הכשרה כאמור.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כלל המועמדים/ות הכשירים/ות למשרה יידרשו/תידרשנה למבחני מיון בהתאם להוראת סעיף 9(ב) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), תש"ם-1979.