דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
31/03/2022
תאריך סיום
17/04/2022

היחידה

אגף דוברות ותקשורת

תואר המשרה

מזכיר/ת אגף דוברות ותקשורת

היקף משרה

100% (=42 ש"ש)

דירוג ומתח דרגות

7-9 בדירוג המנהלי או 37-39 בדירוג המח"ר

תיאור המשרה

ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת האגף, לפי הנחיות הממונה

עיקרי התפקיד

 • סיוע בעריכת תכנית עבודה בכל הנוגע לתחומי האדמיניסטרציה ותפעול האגף
 • ניהול הטיפול האדמיניסטרטיבי בנושאי רכש וספקים, ובכלל זה הכנת תכניות רכש ותקציב נדרש, טיפול בהזמנות ובהצעות מחיר, ניהול משא ומתן, ביצוע הרכש, ניהול, פיקוח ובקרה על הספקים, איתור צרכים וספקים, ניהול מלאי וריכוז חומרים בתחום הנהלת החשבונות
 • הפקת דו"חות ובקרה תקציבית
 • ניהול הטיפול האדמיניסטרטיבי בכל הנוגע לפריסת מודעות פרסומיות במרחב הציבורי
 • ניהול והקלדת מסמכים, עריכת מצגות ותיוק מסמכים באופן המבטיח את זמינותם
 • טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני)
 • קבלת קהל, לרבות מענה טלפוני, מקוון ופרונטלי וניתוב שיחות
 • ניהול לוח זמנים ופגישות של הממונה
 • רישום פרוטוקול ישיבות, על פי הנחיית הממונה, הפצתו לפי רשימת תפוצה מוגדרת וקיום מעקב ובקרה אחר יישום ההחלטות וההוראות
 • ניהול תחומי תחזוקת ואחזקת האגף
 • מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

השכלה:

 • 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה

דרישות מקצועיות:

 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ
 • היכרות עם תכנות ה-Office (Word, Power Point, Outlook, Excel)

כישורים אישיים

 • יכולת ארגון מידע וסדר
 • תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש

כפיפות

מנהלת אגף דוברות ותקשורת

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' עדי שגיא גרין, מנהלת אגף דוברות ותקשורת (טל.: 03-5722301).

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. 

הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 17.4.2022 בשעה 24:00.