דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
03/03/2022
תאריך סיום
20/03/2022
הגשת מועמדות: לחצו כאן 

היחידה

מִנהל החינוך, הנוער והצעירים

תואר המשרה

מזכיר/ת מחלקת החינוך הקדם-יסודי

היקף משרה

100% (=42 ש"ש)

דירוג ומתח דרגות

6-8 בדירוג המנהלי או 36-38 בדירוג המח"ר[1]

תיאור המשרה

ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת המדור לפי הנחיות הממונה, ובכלל זה ריכוז הטיפול האדמיניסטרטיבי בכל הנוגע להעסקת סייעות בגני ילדים

עיקרי התפקיד

מענה טלפוני ופרונטלי

ניהול מסמכים ותיוקם באופן המבטיח את זמינותם, לרבות תיקי עובדים ומועמדים

הקלדת נתונים והדפסת מסמכים בהתאם להנחיות הממונה

סיוע לממונה בהיבטים אדמיניסטרטיביים הכרוכים בניהול מערך החלפות כוח אדם בגנים ובתיאום וסידור סקטור הסייעות בגנים במהלך שנת הלימודים, בתקופות החופש ובמסגרת הקייטנות במוסדות החינוך

הסדרת הפן האדמיניסטרטיבי בכל הנוגע לטיפול בסייעות כגורם מתאם בין אגף משאבי אנוש ומערך הסייעות, ובכלל זה טיפול בעדכוני משרות וקיום בקרה ומעקב אחר הגשתם של מסמכי קבלה לעבודה ודו"חות נוכחות סייעות גני ילדים (לרבות דיווחי חופשה ומחלה) ומסירתם לצוות אגף משאבי אנוש בהתאם להנחיות ונהלי האגף

ריכוז חוות דעת בדבר תפקודן המקצועי של סייעות והגשתן לממונה

מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה

 

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

השכלה:

  • 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה

דרישות מקצועיות:

  • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ
  • היכרות עם תוכנות ה-Office (Word, Power Point, Outlook, Excel)

כישורים אישיים

  • תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש וכושר עבודה בצוות
  • יכולת ארגון וסדר
  • נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות

כפיפות

מנהל/ת מחלקת החינוך הקדם-יסודי

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' שרון פילוסוף אפרתי, ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים (טל.: 03-5722266‏‏).

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 20.3.2022 בשעה 24:00.

[1] בכפוף לתנאי הזכאות הקבועים בכל דין והסכם ולהמצאת המסמכים הדרושים.

הגשת מועמדות: לחצו כאן