דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
17/02/2022
תאריך סיום
06/03/2022
להגשת מועמדות: לחצו כאן 
היחידה

אגף תחבורה ופיתוח תשתיות

 

תואר המשרה

מנהל/ת מחלקת חשמל ותאורת רחוב

 

היקף משרה

100% משרה (=42 ש"ש)

 

דירוג ומתח דרגות

39-41 בדירוג המהנדסים וההנדסאים והטכנאים או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים[1]

 

תיאור המשרה

תכנון, ליווי ופיקוח על העבודות בתחומי החשמל ותאורת הרחוב לרבות עבודות האחזקה והפרויקטים ברשות המקומית, בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום

 

עיקרי התפקיד
 • ניהול מחלקת החשמל ותאורת הרחוב של הרשות
 • מתן שירותי אחזקה מתוכננת ואחזקה שוטפת תקינה של מערכות המאור ברחובות, בכבישים ובשטחי הציבור הפתוחים של הרשות המקומית  וכן בתחום החשמל לנכסי הרשות, כולל הפעלת קבלני חוץ וטיפול בתלונות מול המוקד העירוני
 • תכנון ובניית תכניות עבודה תקופתיות של המחלקה בתחום לטווח הקצר והבינוני ופיקוח על ביצוען ויישום המדיניות בתחום
 • טיפול ואחריות על ביצוע כוננויות רשת מאור עירונית וחשמל במוסדות הרשות בהתאם לצרכי המערכת
 • ניהול אספקת החשמל ומערכות הבקרה של תשתיות הרשות
 • מתן שירותי בדיקות קרינה לגורמים השונים ברשות לפי הצורך (בטיחות קרינה)
 • תיאום עבודות חשמל מול חברת החשמל ומוסדות העירייה וטיפול בהזמנות חיבורי חשמל מחח"י
 • ליווי ופיקוח על עבודות החשמל ותאורת הרחוב המתקיימות ברשות
 • אחריות לביצוע פעולות פיקוח, בדיקות וביקורות על תכניות בתחומי החשמל ותאורת רחוב  המתבצעות ברשות וביצוע ביקורות מעקב לפי הצורך
 • מתן ייעוץ פנים וחוץ ארגוני וליווי תכנוני של מיזמי תכנון בניה ופיתוח ציבורי ומיזמים פרטיים בתחומי החשמל ותאורת הרחוב, בדיקת התוכניות המוגשות לוועדה המקומית לתכנון ובניה הרשותית
 • תיאום ופיקוח על יישום הפרויקטים בכפיפות לתוכניות עירוניות ובהיתרי בניה
 • מתן מידע תכנוני, כתיבת נהלי עבודה, טיפול בתעודות גמר, קבלת עבודות חשמל במסגרת פרויקטים עירוניים וכיו"ב מול יזמים שונים ומול חברת יעד.
 • אחריות להכנת מכרזים והתקשרויות עם מתכננים, ספקים וקבלנים בתחום (כולל ביצוע
 • השוואות מחירים), בדיקת כתבי כמויות, מעקב ופיקוח על הביצוע, התקציב ולוחות הזמנים בהתאם לחוזה ועל חשבונות הקבלנים
 • עדכון של שכבת ה-GIS של מערכות התאורה והחשמל
 • ייצוג והנחיה מקצועית בתחומי החשמל ותאורת הרחוב ברשות
 • ייעוץ והנחיית גורמים ברשות בהיבטים של חשמל ותאורת רחוב ברשות
 • ייצוג הרשות אל מול חברת חשמל וגורמי חוץ נוספים בנושא חשמל ותאורת רחוב
 • מתן מענה לפניות הציבור ומתן מידע בתחומי החשמל ותאורת הרחוב ברשות
 • אחריות על טיפול בפניות גורמים פנים וחוץ רשותיים שונים (כגון: תושבים, המוקד העירוני, יחידות הרשות השונות וכו') בכל הקשור למערכות החשמל ותאורת הרחוב ברשות
 • ממונה/ת אנרגיה עירוני/ת
 • מינוי כממונה/ת אנרגיה עירוני/ת בהתאם לתקנות
 • ניהול וארגון תכניות להקטנת צריכת האנרגיה העירונית
 • ניהול אספקת החשמל ברשות בחירום
 • מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה

 

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

השכלה:

 • בעל/ת תואר אקדמי בהנדסת חשמל ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך
 • או – בעל/ת תעודת הנדסאי/ת חשמל בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג-2012

 

דרישות מקצועיות:
 • עבור בוגרי/ות תואר אקדמי: רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958
 • עבור בעלי/ות תעודת הנדסאי/ת: רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים כהגדרתו בחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג-2012
 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ
 • היכרות עם תכנות ה-Office (Word, Excel, Power Point)

 

ניסיון:
 • עבור בוגרי/ות תואר אקדמי: 4 שנות ניסיון מקצועי לכל הפחות בתחום תחזוקת מערכות החשמל ותאורת הרחוב
 • עבור הנדסאים/יות רשומים/ות: 5 שנות ניסיון מקצועי לכל הפחות בתחום תחזוקת מערכות החשמל ותאורת הרחוב

 

כישורים אישיים
 • ייצוגיות ושירותיות
 • סדר, ארגון ויכולת הובלה
 • נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות
כפיפות

מנהל אגף תחבורה ופיתוח תשתיות

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר נתנאל כהן, מנהל אגף תחבורה ופיתוח תשתיות (טל.: 03-5722310). כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד. מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 6.3.2022 בשעה 24:00. [1] בכפוף לתנאי הזכאות הקבועים בכל דין והסכם ולהמצאת המסמכים הדרושים.

להגשת מועמדות: לחצו כאן