דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
17/02/2022
תאריך סיום
06/03/2022
להגשת מועמדות: לחצו כאן 
היחידה

מנהל החינוך, הנוער והצעירים

 

תואר המשרה

מנהל/ת מחלקת החינוך הקדם-יסודי

 

היקף משרה

100% משרה (=42 ש"ש)

 

דירוג ומתח דרגות

דירוג מנהלי מחלקות חינוך או דירוג חינוך, נוער, חברה וקהילה[1]

 

תיאור המשרה

הובלת מערך מוסדות החינוך לגיל הרך והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה של ילדים במסגרת החינוך קדם יסודי

 
עיקרי התפקיד
 • ניהול מערך פעילות גני הילדים
 • רישום ושיבוץ לגני ילדים
 • קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך
 • ניהול מערך קייטנות הקיץ
 • ניהול ההון האנושי במערך, לרבות מעקב ובקרה של נוכחות גננות וסייעות גני ילדים, גיוס, מיון ושיבוץ סייעות במילוי מקום במהלך השנה ובחודשי הקיץ בתיאום עם צוות אגף משאבי אנוש, שיבוץ מחדש בתוך המערך במידת הצורך וייזום השתלמויות לטיפול הצוות המקצועי בגני ילדים
 • ניהול צוות עובדי המחלקה
 • מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה
 
השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף
השכלה:
 • בעל/ת תואר אקדמי ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך
 • או – בעל/ת תעודת הנדסאי/ת או טכנאי/ת הרשום/ה בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012
 • או – בעל/ת תעודת סמיכות לרבנות לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
 • או – בעל/ת אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות תהיינה בדיני שבת ודיני איסור והיתר)

 

בעל/ת תעודת הוראה

השלמת קורס להדרכת מנהלי מחלקות חינוך לא יאוחר משלוש שנים ממועד המינוי[2]

 

דרישות מקצועיות:

 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ
 • היכרות עם תכנות ה-Office (Outlook, Word, Excel, Power Point)

 

ניסיון:
 • עבור בוגרי/ות תואר אקדמי או השכלה תורנית: 3 שנות ניסיון מקצועי ומעלה בתחום הגיל הרך
 • עבור הנדסאי/ות רשום/ה: 4 שנות ניסיון מקצועי ומעלה בתחום הגיל הרך
 • עבור טכנאי/ת רשום/ה: 5 שנות ניסיון מקצועי ומעלה בתחום הגיל הרך
 • 3 שנות ניסיון לכל הפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה

 

הגבלת כשירות – עובד/ת חינוך מחויב/ת באישור העסקתו/ה כעובד/ת חינוך בכתב מהמנהל הכללי.[3] העובד/ת אינו/ה יכול/ה לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
 • הורשע/ה בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה
 • הורשע/ה בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד/ת ראוי/ה לשמש עובד/ת חינוך
 • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו/ה של העובד/ת משום השפעה מזיקה על תלמידים
 • בגיר/ה שהורשע/ה בעבירת מין בהתאם להוראות

 

כישורים אישיים
 • כושר עבודה בצוות ותוך שיתוף פעולה עם ממשקים מרובים
 • נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות
כפיפות

ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' שרון פילוסוף, ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים (טל.: 03-5722261).

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 6.3.2022 בשעה 24:00.

[1] בכפוף לתנאי הזכאות הקבועים בכל דין והסכם ולהמצאת המסמכים הדרושים.

[2] למען הסר ספק מובהר בזאת כי עדכון שכרו/ה של בעל/ת התפקיד מותנה בהשלמת ההכשרה האמורה.

[3] כהגדרתו בחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969.

להגשת מועמדות: לחצו כאן