דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
17/02/2022
תאריך סיום
06/03/2022
מכרז זה הינו פנימי ומיועד לעובדי עיריית גבעתיים בלבד
 
להגשת מועמדות: לחצו כאן 
היחידה

אגף נכסים, רישוי עסקים ומבני ציבור

 

תואר התפקיד

מנהל/ת מחלקת קידום ורישוי עסקים

 

היקף משרה

100% משרה (=42 ש"ש)

 

דירוג ומתח דרגות

9-11 בדירוג המנהלי או 39-41 בדירוג ההנדסאים והטכנאים, בדירוג המהנדסים ובדירוג המח"ר או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

 

תיאור המשרה

הפעלת חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ברשות בהתאם לתנאים, לתקנות ולחוקי עזר עירוניים

 

עיקרי התפקיד
 • ניהול הליך קבלת רישיון עסק
 • פיקוח על פעילות העסקים בתחום שיפוטה של הרשות, בהתאם להוראות הדין הקיים ולחוקי עזר עירוניים
 • הטמעת הצעדים לרפורמה ברישוי עסקים
 • ניהול היחידה הארגונית, לרבות הגשת הצעת התקציב השנתי ובקרה על ביצועו, הגשת דו"ח פעילות שנתי על פעילות המחלקה לממונה בהתאם לנהלי הרשות והכנת, הזנת ושליחת דו"חות נדרשים לנציגי משרד הפנים ולגורמים מקצועיים נוספים במידת הצורך
 • ניהול צוות עובדי מחלקת קידום ורישוי עסקים, ובכלל זה הנחיה מקצועית, גיבוש תכניות הדרכה, קביעת חלוקת עבודה וקיום בקרה על ביצוע העבודה השוטפת במחלקה
 • מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה

 

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף
השכלה:
 • בעל/ת תואר אקדמי ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך
 • או – בעל/ת תעודת הנדסאי/ת או טכנאי/ת הרשום/ה בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012
 • או – בעל/ת תעודת סמיכות לרבנות לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
 • או – בעל/ת אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות תהיינה בדיני שבת ודיני איסור והיתר)
 • עדיפות תינתן לבעלי/ות תואר אקדמי ולבעלי/ות תעודת הנדסאי/ת או טכנאי/ת בתחומים המפורטים להלן: מנהל ציבורי, הנדסה, תכנון ערים, אדריכלות או איכות הסביבה

 

דרישות מקצועיות:
 • השלמת קורס הכשרה למנהלי רישוי עסקים לא יאוחר משנתיים ממועד המינוי לתפקיד[1]
 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ
 • היכרות עם תכנות ה-Office (Word, Excel, Power Point)

 

ניסיון:
 • עבור בוגרי/ות תואר אקדמי או השכלה תורנית: 4 שנות ניסיון מקצועי לכל הפחות באחד או יותר מהתחומים המפורטים להלן: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני תעסוקה, פיתוח עסקי או פיתוח כלכלי
 • עבור הנדסאי/ות רשום/ה: 5 שנות ניסיון מקצועי לכל הפחות בתחומים המפורטים לעיל
 • עבור טכנאי/ת רשום/ה: 6 שנות ניסיון מקצועי לכל הפחות בתחומים המפורטים לעיל
 • שתי שנות ניסיון ומעלה בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה
 • עדיפות תינתן לבעלי/ות ניסיון בתחומי התכנון והבניה או היכרות עם תחום השלטון המקומי

 

הגבלת כשירות:

מנועים מהגשת מועמדות לתפקיד מועמדים/ות שהורשעו בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

 

כישורים אישיים
 • ייצוגיות
 • תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש
 • סמכותיות, אסרטיביות וכושר עמידה בפני לחצים
 
כפיפות

מנהל אגף נכסים, רישוי עסקים ומבני ציבור

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר אלון בוקסנבוים, מנהל אגף נכסים, רישוי עסקים ומבני ציבור (טל.: 03- 7314049‏).

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 6.3.2022 בשעה 24:00.

[1] מובהר בזאת כי ככל שתאושר העסקת העובד/ת באמצעות חוזה אישי, יותנה עדכון שכרו/ה בסיום הקורס כאמור.

להגשת מועמדות: לחצו כאן