דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
10/02/2022
תאריך סיום
27/02/2022
היחידה

האגף לשירותים חברתיים

 
תואר המשרה

עובד/ת סוציאלי/ת אזרחים ותיקים

 
היקף משרה

90% משרה (=35.1 ש"ש) 

 
דירוג ומתח דרגות

רמה י'-ח' בדירוג העובדים הסוציאליים

 
תיאור המשרה

טיפול מקצועי ישיר ועקיף באוכלוסייה המבוגרת בתחומי הרשות בהתאם למדיניות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והאגף לשירותים חברתיים

 
עיקרי התפקיד
 • טיפול מקצועי ישיר ועקיף באוכלוסייה המבוגרת בתחום הרשות לשם שיפור תפקודה האישי, המשפחתי והחברתי תוך יישום מדיניות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והאגף לשירותים חברתיים ברשות
 • איתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה והצגתם בפני הממונה
 • הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות, ניהול מעקב אחר התכניות הטיפוליות ודיווח לממונה בכתב ובעל-פה
 • פיתוח וקיום קשרים עם גופים ומוסדות בקהילה לצורך קידום שירותי האגף וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות
 • מתן ייעוץ והפניה למוסדות ולשירותים רלוונטיים כנדרש ועריכת ביקורים במוסדות לשם הבטחת המשכיות הטיפול
 • השתתפות בועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונה
 • הפעלת, הדרכת והנחיית עובדי סמך-מקצועיים ומתנדבים
 • ביצוע מטלות ותפקידים נוספים ע"פ צרכי הרשות והנחיות הממונה
 
השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף
השכלה:
 • תואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית

 

דרישות מקצועיות:
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
 • ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ

 

כישורים אישיים

 • כושר עבודה בצוות ותוך שיתוף פעולה עם ממשקים מרובים
 • תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש
 • יושר ואמינות

 

כפיפות

מנהלת המחלקה לאוכלוסייה המבוגרת

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' זיוה גבאי, מנהלת האגף לשירותים חברתיים (מס' טלפון: 03-5722211). 

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מעומדות למשרה יש להגיש לכתובת הדוא"ל:  LihiM@Givatayim.muni.il  בצירוף קורות חיים ותעודות הניסיון הנדרש עד ליום 27.2.2022 עד  24:00.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיון  את המועמדים/ות המתאימים/ות ביותר, לפי צרכיה.