דלג לתוכן העמוד
פייסבוק
אינסטגרם
טלגרם
תאריך התחלה
27/01/2022
תאריך סיום
13/02/2022

היחידה

מִנהל החינוך, הנוער והצעירים

 

תואר המשרה

מנהל/ת מחלקת נוער

 

היקף משרה

100% משרה (=42 ש"ש)

 

דירוג ומתח דרגות

39-41 בדירוג המח"ר, דירוג חינוך, נוער, חברה וקהילה או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים 

 

תיאור המשרה

גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום החינוך הבלתי פורמאלי של אוכלוסיית היעד בכפוף להנחיות הממונה

 

עיקרי התפקיד

• סיוע בגיבוש מדיניות הפעולה בנושאי הנוער והקהילה ביישוב ואחריות לביצועה בעתות חירום ושגרה

• אחריות על כל הנושאים הקשורים לחינוך נוער, חברה, קהילה ותרבות הפנאי שבטיפול הרשות המקומית ותיאום עם כל הגורמים העוסקים בנושאים אלו בעתות חירום ושגרה 

• איסוף מידע ונתונים עדכניים, ניתוח המידע ואיתור צרכים

• תכנון וביצוע תכניות להפעלת נוער וקהילה בעתות חירום ושגרה

• הכנת תכניות לתקצוב פעולות האגף ואחריות לביצוע המדיניות התקציבית בהתאם להנחיות הרשות

• ניהול משא ומתן עם גורמים שונים וגיוס משאבים

• גיוס, מיון ושיבוץ עובדים לעבודה בשיתוף צוות אגף משאבי אנוש ואחריות להערכת עבודתם

• ניהול, הנחיית והדרכת צוות עובדי המחלקה ואחריות להשתלמותם בהתאם להנחיות

• שיתוף פעולה ועבודה בהתאם להנחיות הממונים ברשות ועל-פי מדיניות מנהל חברה ונוער במשרד ההשכלה הגבוהה והמשלימה

• אחריות לקיומה התקני של מועצת תלמידים ברשות

• הכנת מערכת החינוך הבלתי פורמלית ובניית תכניות לחירום בכפוף להנחיות הממונה

• השתלבות במכלול החינוך הרשותי בשלבי ההיערכות בשגרה, בהכשרות ובאימונים

• ארגון מערך מתנדבי בני נוער למשימות סיוע לקהילה והפעלת מערכת החינוך הבלתי פורמלית בעתות חירום

• מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה או תידרשנה מכוח הוראות חוק רשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער), תשע"א-2011

 

השכלה ודרישות מקצועיות – תנאי סף

השכלה:

• בעל/ת תואר אקדמי ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך

 

דרישות מקצועיות:

• התחייבות לסיום קורס הכוון למנהלי יחידות נוער בהיקף 240 שעות לא יאוחר מ-18 חודשים ממועד הכניסה לתפקיד 

• ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ

 

ניסיון:

• 3 שנות ניסיון מקצועי לכל הפחות בתפקידי הוראה או הדרכה במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, בתנועות הנוער, בשירות לאומי או בשירות צבאי, או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה

• שנת ניסיון מקצועי אחת ומעלה בתפקיד ניהולי הכרוך בהפעלת כוח אדם ותקציבים במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, או במערכת החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה

 

היעדר רישום פלילי:

• אישור משטרת ישראל בדבר היעדר מניעה להעסקתו של בגיר בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001

 

כישורים אישיים

• יכולת ניהול, ארגון, תכנון, ביצוע, בקרה ופיקוח

• יכולת הכנה וניהול תקציב

• יכולת ניהול משא ומתן

• יכולת פיתוח והפעלת פרויקטים

• יכולת ניהול והפעלת צוות עובדים

• יכולת לקיים תקשורת תקינה עם עובדים, בעלי תפקידים, מוסדות וארגונים

• יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות

 

כפיפות

ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' שרון פילוסוף, ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים (טל.: 03-5722261).

 

כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

 

מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

 

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

הגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות טופס מקוון בלבד באתר העירייה www.givatayim.muni.il בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על עמידה בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 13.2.2022 בשעה 24:00.

להגשת מועמדות: לחצו כאן